Alvorlige mangler i EU-kommissionens Farm to Fork strategi

I maj 2020 udgav EU-kommissionen strategien ‘Farm to Fork’ (Fra gård til gaffel), hvis sigte er en mere bæredygtig fødevareproduktion. Strategien indeholder en række gode forslag som eksempelvis øgning af økologisk landbrug, reduktion af overgødskning og bedre dyrevelfærd. Men på trods af de gode takter, så er der også alvorlig mangler i strategien. 

Læs resten “Alvorlige mangler i EU-kommissionens Farm to Fork strategi”

Tag Jorden tilbage – en stemme til kvindelige jordbrugere

Frie Bønder har deltaget i et samarbejde med miljøorganisationen NOAH om kvinder i landbruget i Ghana og Danmark. Og vi er stolte af nu at kunne præsentere temahjemmesiden “Tag Jorden tilbage“.jord

Hjemmesiden er spækket med artikler og podcast, der giver en stemme til kvindelige småskalabønder i Ghana og Danmark. Læs og hør deres individuelle historier og bud på visionære løsninger for fremtidens landbrug.

Materialet er lavet på baggrund af Natalia Lehrmanns og Emmeline Werners fra NOAHs rejse til Ghana, den ghanesiske bondeleder Gladys Serwach Adusahs besøg i Danmark, samtaler med kvindelige jordbrugere på smålandbrug i Danmark, herunder flere medlemmer af Frie Bønder, samt en stribe besøg på landbrugsskoler. Materialet er omfattende, og hvad angår den ghanesiske side af sagen, til tider rystende.

Oplev også plakatudstillingen om kvinderne og deres kampe. Udstillingen har indtil nu været at finde på UNION i København og rykker inden længe til Godsbanen i Aarhus.

Besøg hjemmesiden

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling

Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken blev i september 2019 enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordelingsprojekter, som også sigter på rent vand, natur, biodiversitet mm. I januar 2020 skrev vi et høringssvar til Landbrugsstyrelsen om dennes bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling, som er indeholdt i Finansloven for 2020. Loven og bekendtgørelsen betyder, at Staten vil finansiere de administrative omkostninger til den omfordeling af landbrugsjord, som er et led i projekterne.

I bund og grund gode tiltag og vi skrev da også, at FBLL støtter hovedtankerne bag modellen. Vores opfattelse er dog, at modellens primære formål er at hjælpe de store landmænd til at få samlet de jorde som de har afkøbt med store afstande fra hinanden. Dette understøttes af vejledningen, hvor det fremgår at finansieringen skal bruges til at forbedre bedrifternes økonomi. Læs resten “Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling”