Bestyrelsen

Her finder du information om Frie Bønder – Levende Lands bestyrelsesmedlemmer.

IMG_1956
Bestyrelsen som valgt til landsmødet d. 22. februar 2020.

Formand:

DSC_5768tilwebside

Tonny Klinch Hansen
Gauerslund Skovvej 104
7080 Børkop
Tlf. 75 86 14 86 / 20 21 94 21
E-mail: skovdal@profibermail.dk

Jeg driver et landbrug på 20 ha. samt en forpagtning på ca.20 ha. Gitte og jeg overtog mine forældres ejendom i 1982. Kødkvæg af Hereford-racen samt frilandsgrise er basis, alt kød sælges direkte til kunder i nærområdet. Derforuden udføres maskinstationarbejde. Ejendommen er omlagt til økologi i 2015. Jeg vil bl.a. arbejde for retfærdig fordeling af tilskudsordninger, en fordeling hvor de mindre Deltids og Familie landbrug bliver tilgodeset i langt højere grad en i dag. Der kan aldrig være for mange mindre brug, derimod er loftet for stor-landbrug nået.

Næstformand:

DSC_5754tilwebside

Henrik Kuske Schou
4682 Tureby
Tlf. 23 80 50 45
E-mail: henrik.k.schou@post.cybercity.dk

Jeg er årgang 1967. Jeg er født i en forstad til Køge. Min interesse for landbruget kom, da jeg som barn og ung hjalp til på mine bedsteforældres husmandsbrug på Stevns. Her lærte jeg at køre traktor, at pløje, at passe køer og grise og desuden respekten for arbejdet og for hinanden. Jeg fik lyst til at lære mere, og blev uddannet både inden landbrug og i grovvarebranchen. Jeg og min kone fik vores eget husmandsbrug i 1999. I starten var vi med i Familielandbruget, men da de fusionerede med Landboforeningerne, stod det klart at jeg ikke hørte hjemme i denne organisation. Derfor var jeg med til at stifte Frie Bønder – Levende Land i 2003. Mit ønske er, at vi får flere, mindre landbrug gennem en udstykning af urentable storlandbrug. Mit motto er: Mere jord på flere hænder.

Bestyrelsesmedlemmer:

DSC_5761tilwebside

Ole Færgeman
8420 Knebel
Tlf: 75 27 90 72
E-mail: olefaergeman@gmail.com

Jeg er født i 1938, og som læge og hjertemediciner har jeg bl.a. beskæftiget mig med årsagerne til åreforkalkning. De omfatter ernæring og dermed hvorfra vi får vores mad, bl.a. landbrug, og for 15 år siden købte Marion og jeg et hobbylandbrug på godt 6 hektar på Helgenæs. I FBLL har jeg for det meste forsøgt at bidrage til foreningens landbrugspolitiske arbejde.

DSC_6802

Per Gullack
8680 Ry
Tlf. 86 89 06 44
E-mail: ardie.pape@live.dk

Per Gullack Nielsen, 67 år, fhv. politiassistent og kompagnichef i Hjemmeværnet, er gift med hollandske Ardie, som er tidl. børnehavepædagog og selvstændig erhvervsdrivende.
Jeg engagerede mig som ung i dyreværnsarbejde, og det at bosætte mig på landet og drive landbrug med husdyr i pagt med naturen, har altid været et stort ønske. Gennem mit virke i politiet har jeg altid været kendt for mit engagement i dyrenes sag, og har derfor været involveret i nogle omfattende vanrøgtssager, hvor et totalt kollaps i industrielle landbrug har ført til, at dyrene måtte betale den optimale pris. Derfor er det for mig indlysende, at landbrug ikke må udvikle sig til industri, men forblive på et niveau, hvor landmanden kan overskue at passe sine dyr forsvarligt.
Vi købte i 1995 et forsømt landbrug/skovbrug på 19 HA ved Ravnsø nær Ry, har siden tilforpagtet 5 HA eng. Hovedaktiviteten er kødkvæg af racen Skotsk Højlandskvæg, som afsættes direkte til en privat kundekreds. Af andre aktiviteter kan nævnes mindre hønsehold med salg af æg og lejlighedsvis også frilandsgrise til opfedning, samt udlejning af fiskeret til en lokal lystfiskerforening.
Det strategiske mål for vort landbrug er at bevise, at man kan drive et mindre landbrug med små marker med respekt for det oprindelige kulturlandskab og naturen i samhørighed med et mindre husdyrhold, hvor dyrenes velfærd sættes i højsædet.
Derfor er FBLL en organisation, som er værd at virke for.

DSC_5796tilwebside

Jan Olesen
5591 Gelsted
Tlf. 51 76 99 77
E-mail: janto@outlook.dk

Selvstændig landmand. Født 1963. Opvokset på et mindre kvægbrug ved Gelsted på Vestfyn. Efter at have rejst en del rundt i verden (New Zealand i 8 måneder, Norge i 1 år, Zambia i 3 måneder, Færøerne 2 x 3 måneder, Island i 1 år), overtog jeg forældrenes landbrug i 1993 og byggede straks en ny dybdestrøelsesstald til 60 jerseykøer med opdræt. Dyrker 50 hektar med majs, lucerne, korn og græs. Min kone Tatiana passer børn i den lokale børnehave. Sammen har vi to drenge, Nikolaj årgang 2003 og Alexander årgang 2005. Jeg er bekymret for strukturudviklingen i dansk landbrug, hvor landbrugene bliver stadig større. Derfor er jeg medlem i Frie Bønder.

IMG_7702

Marie Klintrup
4450 Jyderup
Tlf. 30 56 27 87
E-mail: mklintrup@gmail.com

Jeg er forstadsbarn anno 1986, uddannet sociolog og har arbejdet med projektledelse i en hektisk hverdag i København. Jeg valgte i 2017 at opsige mit arbejde for at finde en mere tilfredsstillende livsform. Efter at have arbejdet på flere små jordbrug i ind- og udland og min deltagelse i højskoleforløbet ’Det Lille Jordbrug’ er jeg overbevist om, at livet som lille jordbruger er det rette for mig. Det kan noget helt særligt, som jeg håber at kunne være med til at mange flere unge får øjnene op for og kaster sig ud i. Og som jeg glæder mig til selv at udleve, når jeg finder det helt rette sted. I bestyrelsen har jeg fokus på aktiviteter målrettet den nye generation af unge der gerne, som jeg selv, vil etablere sig på små bæredygtige jordbrug. For øjeblikket bor jeg sammen med venner på et husmandssted med 4 ha. jord på Vestsjælland. Her har vi mindre dyrehold og grøntsagsproduktion til husbehov.

IMG_3464

Anne Rehder
Vesterbro, København
Tlf. 71 79 00 66
E-mail: anne.re@gmail.com

Jeg arbejder på det økologisk gartneri Godis Grønt i Lejre. Social retfærdighed og ansvarlig brug af jordens ressourcer har altid været en drivkraft for mig. Siden jeg var helt ung har jeg lavet et væld af politisk arbejde, herunder internationalt solidaritetsarbejde med blandt andet bondebevægelser i Colombia. De seneste år har jeg fokuseret mine kræfter på at bidrage til en bæredygtig forandring herhjemme. Jeg har blandet andet været med til at starte Netværket Regenerativ Jordbrug. I 2018 var jeg en del af ‘Det lille jordbrug’ på Jyderup Højskole og i praktik på det lille alsidige jordbrug Farendløse Mosteri. Arbejdet med grøntsager, køer, bier og cider gjorde mig nysgerrig på, hvordan vi skaber en regenerativ udvikling af jordbruget. Som mange andre steder i verden er fordelingen af jord skæv. Vi har for lidt natur, for meget monokultur, og der er for langt fra mark til bord. Og selvom der er rige erfaringer at trække på og mange unge der gerne vil skabe en bæredygtig madproduktion, så er der forsat alt for mange forhindringer. Jeg er født i 1983 og opvokset i Søborg. Jeg er uddannet sociolog.

Kristian Stokholm

Kristian Stokholm
4970 Rødby
E-mail: stokholm.niyomubyeyi@gmail.com

Jeg er født i Danmark, men har tilbragt størstedelen af mit liv i udlandet, heriblandt ca. 20 år forskellige steder i Afrika. Jeg er uddannet jordbrugsakademiker og driver biavl, mens jeg arbejder som nattevagt på et bosted for udviklingshæmmede. Jeg er alenefar til to teenagere. Vi bor på et nedlagt statshusmandssted på Lolland og holder – udover bierne – kaniner og fjerkræ (høns, ænder, gæs og vagtler). Jeg er også politisk aktiv for Radikale Venstre.

Suppleanter:

DSC_0704tilwebside.JPG

Jens Peter Olesen
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 26 65 / 50 94 93 54
E-mail: jpolesen@gmail.com

Jeg er født og opvokset på et familielandbrug på Vestfyn, som mine forældre har drevet, og som senere er overtaget af min storebror, der også er medlem i bestyrelsen.
Er uddannet landmand fra Grindsted landbrugsskole i 2006. Har tjent på flere gårde på Fyn og i Jylland, med malkekvæg og markbrug.
I dag bor jeg i et lille hus ude på landet og arbejder til daglig som gravermedhjælper på kirkegård, og i fritiden hjælper jeg af og til min bror på hans bedrift.
Jeg går ind for bevarelse og etablering af flere mindre og alsidige landbrug.

IMG_1968

Bo Fritz Glöde
8660 Skanderborg
E-mail: bo@baastrupskovgaard.dk

Jeg er årgang 1972 og er uddannet og arbejder som landinspektør med fokus på programmering og landbrugssager. Jeg er opvokset på et husmandssted nær Århus på 14 tønderland, hvor vi havde både køer, får og gæs samt jordbrug med egen 6 fods bugseret mejetærsker. Jeg mødte min kone i København i år 2000 og vi boede i parcelhus i Ålsgårde nær Helsingør i næsten 13 år. Jeg talte i den forbindelse meget med landmændene i området, og vi var flere gange gæster på Thorshøjgaard hos Niels Stockholm. I 2013 købte min kone og jeg Båstrup Skovgård i ved Hylke og Båstrup nær Skanderborg. Her har vi fået jord under neglende. Gården er på 48 hektar jord hvoraf de 40 er i omdrift. Vi har bestræbt os på at lave en selvforsynende økologisk bedrift, hvor vi har køer og jordbrug i skøn forening (http://www.baastrupskovgaard.dk). Jeg ønsker mig ofte flere nære kolleger og mere liv på landet. Når man som jeg arbejder ude, er det sjældent, at jeg når at se naboerne på de tilstødende kæmpe landbrug. Jeg ønsker en bedre afregning for den gode kvalitet og det bæredygtige arbejde. Derfor har jeg hele tiden være medlem af Frie Bønder Levende Land. Det er mit ønske at udfase tilskudet til landbruget generelt. Som en start, vil det i min optik være på sin plads at forfordele livet på landet og biodiversitet. For øjeblikket mener jeg man gør det modsatte med store tilskud på alt fra store maskiner, stald- og siloanlæg, bare det er nyt og vanvittig dyrt. De fleste af disse ordninger er uskønne og hjælper mere maskinforhandlere og andre leverandører end den enkelte landmand.

Observatører:

IMG_1966

Henning K. Kristensen
9670 Løgstør
E-mail: hkkjelstrup@gmail.com

Jeg er fra 1967 og er i min bedste alder. Er født og opvokset på Mors på et lille husmandssted tæt ved fjorden. Er nu bosiddende i parcelhus i Vesthimmerland – dog stadig ved vandet. I min barndom tilbragte jeg megen tid udenfor i naturen og ved vandet. De lange søndags gåture med min far grundlagde min interesse for naturen, og især fugle (ornitologi) havde min interesse op gennem 80erne og 90erne. Jeg kigger stadig fugle, dog ikke så intenst længere. Jeg er tilbage i ´90erne uddannet produktionsingeniør, som hvilket jeg har arbejdet i en årrække. Det blev jeg træt af og er nu ved, at uddanne mig til Global Organic Farmer (økologisk landmand) fra Kalø Landbrugsskole. Forventet afslutning 2020. Uddannelsen har bragt mig i praktik i Tanzania og Portugal. Jeg synes, at foreningen FBLL er bygget på gode værdier og ønsker for fremtidig bæredygtigt landbrug. Et fremtidigt landbrug, som jeg gerne vil være en del af – gerne som aktiv landmand. Hvordan det så i praksis lader sig gøre, har jeg pt. ikke løsningen på. Jeg har tidligere i mit liv været liberal. Med tiden har jeg lært at se bagsiden af den (profit) medalje, og det er ikke noget kønt syn. I dag vægter jeg bæredygtighed og respekt for natur, miljø og mennesker højere.