Bestyrelsen

Her finder du Frie Bønder – Levende Lands bestyrelse, som består af formand, næstformand, syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Formand:

DSC_5784tilwebside

Hans Jørgen Nygaard
Skævevej 86
9352 Dybvad
Tlf. 98 86 45 09 / 24 41 07 45
E-mail: hjnygaard@nordfiber.dk

1946 er min årgang, jeg tilhører de store årgange efter 2. verdenskrig, og det var netop min årgang, der i meget stort tal forlod landbruget. Jeg voksede op på et landbrug på 12 ha og fik her interesse for landbruget – dyrene og naturen, så jeg blev i branchen og har fra jeg var helt ung drevet landbrug konventionelt, med køer, grise og planteavl.  De sidste 20 år har jeg haft et økologisk landbrug og anser økologisk landbrug som den mest fremtidssikrede driftsform.
Jeg ser strukturudviklingen som landbrugets største problem i dag. I 2005 meldte jeg mig ind i FBLL, for at støtte den eneste forening, der lægger afstand til industrilandbruget og taler de små brugs sag.
Jeg blev valgt til bestyrelsen i 2007 og blev formand i 2012.

Næstformand:

DSC_5754tilwebside

Henrik Kuske Schou
Ingelstrupvej 5
4682 Tureby
Tlf. 23 80 50 45
E-mail: henrik.k.schou@post.cybercity.dk

Jeg er årgang 1967. Jeg er født i en forstad til Køge. Min interesse for landbruget kom, da jeg som barn og ung hjalp til på mine bedsteforældres husmandsbrug på Stevns. Her lærte jeg at køre traktor, at pløje, at passe køer og grise og desuden respekten for arbejdet og for hinanden. Jeg fik lyst til at lære mere, og blev uddannet både inden landbrug og i grovvarebranchen. Jeg og min kone fik vores eget husmandsbrug i 1999. I starten var vi med i Familielandbruget, men da de fusionerede med Landboforeningerne, stod det klart at jeg ikke hørte hjemme i denne organisation. Derfor var jeg med til at stifte Frie Bønder – Levende Land i 2003. Mit ønske er, at vi får flere, mindre landbrug gennem en udstykning af urentable storlandbrug. Mit motto er: Mere jord på flere hænder.

Bestyrelsesmedlemmer:

DSC_5761tilwebside

Ole Færgeman
Sibirien 19, Esby
8420 Knebel
Tlf. 75 27 90 72 / 29 44 25 88
E-mail: olefaergeman@gmail.com

Jeg er født i 1938, og som læge og hjertemediciner har jeg bl.a. beskæftiget mig med årsagerne til åreforkalkning. De omfatter ernæring og dermed hvorfra vi får vores mad, bl.a. landbrug, og for 15 år siden købte Marion og jeg et hobbylandbrug på godt 6 hektar på Helgenæs. I FBLL har jeg for det meste forsøgt at bidrage til foreningens landbrugspolitiske arbejde.

DSC_6802

Per Gullack
Skovbakkevej 12
8680 Ry
Tlf. 86 89 06 44 / 61 72 06 44
E-mail: ardie.pape@live.dk

Per Gullack Nielsen, 67 år, fhv. politiassistent og kompagnichef i Hjemmeværnet, er gift med hollandske Ardie, som er tidl. børnehavepædagog og selvstændig erhvervsdrivende.
Jeg engagerede mig som ung i dyreværnsarbejde, og det at bosætte mig på landet og drive landbrug med husdyr i pagt med naturen, har altid været et stort ønske. Gennem mit virke i politiet har jeg altid været kendt for mit engagement i dyrenes sag, og har derfor været involveret i nogle omfattende vanrøgtssager, hvor et totalt kollaps i industrielle landbrug har ført til, at dyrene måtte betale den optimale pris. Derfor er det for mig indlysende, at landbrug ikke må udvikle sig til industri, men forblive på et niveau, hvor landmanden kan overskue at passe sine dyr forsvarligt.
Vi købte i 1995 et forsømt landbrug/skovbrug på 19 HA ved Ravnsø nær Ry, har siden tilforpagtet 5 HA eng. Hovedaktiviteten er kødkvæg af racen Skotsk Højlandskvæg, som afsættes direkte til en privat kundekreds. Af andre aktiviteter kan nævnes mindre hønsehold med salg af æg og lejlighedsvis også frilandsgrise til opfedning, samt udlejning af fiskeret til en lokal lystfiskerforening.
Det strategiske mål for vort landbrug er at bevise, at man kan drive et mindre landbrug med små marker med respekt for det oprindelige kulturlandskab og naturen i samhørighed med et mindre husdyrhold, hvor dyrenes velfærd sættes i højsædet.
Derfor er FBLL en organisation, som er værd at virke for.

DSC_5796tilwebside

Jan Olesen
Dyregårdsvej 19
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 15 54 / 29 44 25 88
E-mail: janto@outlook.dk

Selvstændig landmand. Født 1963. Opvokset på et mindre kvægbrug ved Gelsted på Vestfyn. Efter at have rejst en del rundt i verden (New Zealand i 8 måneder, Norge i 1 år, Zambia i 3 måneder, Færøerne 2 x 3 måneder, Island i 1 år), overtog jeg forældrenes landbrug i 1993 og byggede straks en ny dybdestrøelsesstald til 60 jerseykøer med opdræt. Dyrker 50 hektar med majs, lucerne, korn og græs. Min kone Tatiana passer børn i den lokale børnehave. Sammen har vi to drenge, Nikolaj årgang 2003 og Alexander årgang 2005. Jeg er bekymret for strukturudviklingen i dansk landbrug, hvor landbrugene bliver stadig større. Derfor er jeg medlem i Frie Bønder.

DSC_5768tilwebside

Tonny Klinch Hansen
Gauerslund Skovvej 104
7080 Børkop
Tlf. 75 86 14 86 / 20 21 94 21
E-mail: skovdal@profibermail.dk

Jeg driver et landbrug på 20 ha. samt en forpagtning på ca.20 ha. Gitte og jeg overtog mine forældres ejendom i 1982. Kødkvæg af Hereford-racen samt frilandsgrise er basis, alt kød sælges direkte til kunder i nærområdet. Derforuden udføres maskinstationarbejde. Ejendommen er omlagt til økologi i 2015. Jeg vil bl.a. arbejde for retfærdig fordeling af tilskudsordninger, en fordeling hvor de mindre Deltids og Familie landbrug bliver tilgodeset i langt højere grad en i dag. Der kan aldrig være for mange mindre brug, derimod er loftet for stor-landbrug nået.

DSC_5745tilwebside

Anders Hedegaard
Lundergaardsvej 105B
9490 Pandrup
Tlf. 52 37 16 16
E-mail: aajs.hedegaard@gmail.com

Jeg er årgang 1973, bonde, skovdyrker og møller, og er opvokset på en slægtsgård, der gennem de seneste 40 års udvikling er blevet til en gård under gennemsnitsstørrelsen. Via denne udvikling er livet på landet samtidig forringet for både mennesker, dyr og planter ligesom diversiteten af afgrøder er blevet væsentligt reduceret. Jeg er med i Frie Bønder – Levende Land for at være med til at skubbe på en udvikling, hvor der igen kan skabes en større diversitet i landskabet til gavn for både mennesker og en natur, der er voldsomt presset.

DSC_5803tilwebside

Louise Lindbøg Hansen
Lundergaardsvej 105B
9490 Pandrup
Tlf. 41 10 66 66
E-mail: louiselindboeghansen@gmail.com

Jeg er årgang 1982, født og opvokset på landet på et nedlagt landbrug og har igennem hele mit liv haft en stor kærlighed til landlivet og naturen. Mit første bekendtskab med landbruget fik jeg gennem min bedstefars lille gård med 27 tdr. land og omkring 20 køer, og det satte sig så uudslettelige spor i min bevidsthed, at jeg allerede som barn og helt ung i stor grad tog afstand fra industrilandbruget. Nu hjælper jeg min kæreste, Anders, som også er med i bestyrelsen, med at drive hans familiegård på 60 ha med økologisk land- og skovbrug og en lille gårdmølle. Jeg er med i Frie Bønder – Levende Land, fordi jeg ønsker en omstrukturering af dansk landbrug med flere, mindre landbrug, der har større fokus på naturvenlighed, dyrevelfærd, kvalitet og godt landmandskab.

Suppleanter:

DSC_0704tilwebside.JPG

Jens Peter Olesen
Rolundvej 26
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 26 65 / 50 94 93 54
E-mail: jpolesen@gmail.com

Jeg er født og opvokset på et familielandbrug på Vestfyn, som mine forældre har drevet, og som senere er overtaget af min storebror, der også er medlem i bestyrelsen.
Er uddannet landmand fra Grindsted landbrugsskole i 2006. Har tjent på flere gårde på Fyn og i Jylland, med malkekvæg og markbrug.
I dag bor jeg i et lille hus ude på landet og arbejder til daglig som gravermedhjælper på kirkegård, og i fritiden hjælper jeg af og til min bror på hans bedrift.
Jeg går ind for bevarelse og etablering af flere mindre og alsidige landbrug.

DSC_6798

Alice Olsen
Maglekildevej 1, 3. tv
1853 Frederiksberg C
Tlf. 21 43 04 80
E-mail: alice@hovedlus.dk

Det sidste krigsår så jeg dagens lys. Jeg ved derfor hvad der er sket af urimelige forhold på landet siden min barndom, hvor jeg ferierede hos min landbrugsfamilie. Det var alsidig landbrugsdrift i pagt med natur og miljø og med respekt for produktionsdyrene. Jeg har set hvordan monokulturer overtager landbrugsjorden, og hvordan den biologiske forarmelse tager til. Jeg er biolog med speciale fra KVL Afd. Land- og Havebrugs Zoologi og har arbejdet som entomolog ved Statens Skadedyrlaboratorium i 17 år. Jeg har taget kurser i økologisk jordbrug, parkforvaltning, havekunstens historie samt kostrelaterede sygdomme ved KVL og Trädgårdsterapi i Alnarp, SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet). Foreningen Frie Bønder Levende Land må kunne være med til at ændre udviklingen mod en bæredygtig landbrugsproduktion. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Observatører:

IMG_7702

Marie Klintrup
Blågårdsgade 14, 5. tv.
2200 København N
Tlf. 30 56 27 87
E-mail: mklintrup@gmail.com

Jeg er forstadsbarn anno 1986, uddannet sociolog og har arbejdet med projektledelse i en hektisk hverdag i København. Jeg valgte i 2017 at opsige mit arbejde for at finde en mere tilfredsstillende livsform. Efter at have arbejdet på flere små jordbrug i ind- og udland og min deltagelse i højskoleforløbet ’Det Lille Jordbrug’ er jeg overbevist om, at livet som lille jordbruger er det rette for mig. Det kan noget helt særligt, som jeg håber at kunne være med til at mange flere unge får øjnene op for og kaster sig ud i. Og som jeg glæder mig til selv at udleve, når jeg finder det helt rette sted. Som observatør i bestyrelsen har jeg fokus på aktiviteter målrettet den nye generation af unge der gerne, som jeg selv, vil etablere sig på små bæredygtige jordbrug.

 

Billede-kommer-snart-2

Anne Rehder
Blågårdsgade 29b, 2. th.
2200 København N
Tlf. 61 62 42 74
E-mail: anne.re@gmail.com

Fra jeg var ret ung har uretfærdighed og ulige fordeling af klodens ressourcer været en drivkraft for mig. Jeg har derfor lavet en del internationalt arbejde med blandt andet bondebevægelser i Colombia. De sidste år har jeg dog haft et mere og mere insisterende ønske om at bidrage til en bæredygtig forandring herhjemme. I 2018 var jeg en del af ‘Det lille jordbrug’ på Jyderup Højskole og i praktik på et lille alsidigt jordbrug. Det sparkede for alvor til min nysgerrighed og engagement i forhold til en bæredygtig udvikling af dansk landbrug. Som mange andre steder i verden er fordelingen af jord skæv. Vi har for lidt natur, for meget monokultur, og der er for langt fra mark til bord. Og selvom der i dag er mange yngre bønder, der gerne prøver at skabe en bæredygtig fødevareproduktion, så er der mange forhindringer. Som observatør i bestyrelsen vil jeg derfor gerne være med til at hjælpe denne forandring på vej. Jeg er født i 1983 og opvokset i Søborg. Jeg er uddannet sociolog. og har længe beskæftiget mig med international politik. Til dagligt arbejder jeg for Enhedslisten, og ellers bruger jeg en del tid på en mark uden for Hvalsø sammen med mit nye grøntsagslaug.

 

DSC_6800

Per Ejvind Gram
Egevænget 30
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 68 91 / 24 41 55 90
E-mail: per.ejvind@unitron.dk