Bestyrelsen

Her finder du Frie Bønder – Levende Lands bestyrelse, som består af formand, næstformand, syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Formand:

DSC_5784tilwebside

Hans Jørgen Nygaard
Skævevej 86
9352 Dybvad
Tlf. 98 86 45 09 / 24 41 07 45
E-mail: hjnygaard@nordfiber.dk

1946 er min årgang, jeg tilhører de store årgange efter 2. verdenskrig, og det var netop min årgang, der i meget stort tal forlod landbruget. Jeg voksede op på et landbrug på 12 ha og fik her interesse for landbruget – dyrene og naturen, så jeg blev i branchen og har fra jeg var helt ung drevet landbrug konventionelt, med køer, grise og planteavl.  De sidste 20 år har jeg haft et økologisk landbrug og anser økologisk landbrug som den mest fremtidssikrede driftsform.
Jeg ser strukturudviklingen som landbrugets største problem i dag. I 2005 meldte jeg mig ind i FBLL, for at støtte den eneste forening, der lægger afstand til industrilandbruget og taler de små brugs sag.
Jeg blev valgt til bestyrelsen i 2007 og blev formand i 2012.

Næstformand:

DSC_5754tilwebside

Henrik Kuske Schou
Ingelstrupvej 5
4682 Tureby
Tlf. 23 80 50 45
E-mail: henrik.k.schou@post.cybercity.dk

Jeg er årgang 1967. Jeg er født i en forstad til Køge. Min interesse for landbruget kom, da jeg som barn og ung hjalp til på mine bedsteforældres husmandsbrug på Stevns. Her lærte jeg at køre traktor, at pløje, at passe køer og grise og desuden respekten for arbejdet og for hinanden. Jeg fik lyst til at lære mere, og blev uddannet både inden landbrug og i grovvarebranchen. Jeg og min kone fik vores eget husmandsbrug i 1999. I starten var vi med i Familielandbruget, men da de fusionerede med Landboforeningerne, stod det klart at jeg ikke hørte hjemme i denne organisation. Derfor var jeg med til at stifte Frie Bønder – Levende Land i 2003. Mit ønske er, at vi får flere, mindre landbrug gennem en udstykning af urentable storlandbrug. Mit motto er: Mere jord på flere hænder.

Bestyrelsesmedlemmer:

DSC_5761tilwebside

Ole Færgeman
Sibirien 19, Esby
8420 Knebel
Tlf. 75 27 90 72 / 29 44 25 88
E-mail: olefaergemann@gmail.com

Jeg er født i 1938, og som læge og hjertemediciner har jeg bl.a. beskæftiget mig med årsagerne til åreforkalkning. De omfatter ernæring og dermed hvorfra vi får vores mad, bl.a. landbrug, og for 15 år siden købte Marion og jeg et hobbylandbrug på godt 6 hektar på Helgenæs. I FBLL har jeg for det meste forsøgt at bidrage til foreningens landbrugspolitiske arbejde.

DSC_5775tilwebside

Ole Kjærulff Davidsen
Ravnsøvej 24
Jaungyde
8680 Ry
Tlf. 96 28 90 90 / 26 84 90 90
E-mail: ole@davidsen.mail.dk

Jeg har arbejdet med økologisk landbrug igennem hele den sidste tredjedel af mit godt 60-årige liv. Engagementet kommer nok dels af en opvækst med mange naturoplevelser, dels af somre tilbragt på min farfar og farmors præstegård, hvis betydelige jorder de selv stod for at dyrke. Siden 2004 har jeg sammen med Annette drevet gården i Jaungyde, i perioder temmelig intensivt med ammekøer, får, grøntsager, gårdbutik og torvehandel. I de sidste år, hvor jeg har suppleret min uddannelse som cand. mag i dansk og religion med en mastergrad i matematik, har vi dog måttet lægge markerne i græs og nøjes med stude og nogle får. Medlemskabet af Frie Bønder – Levende Land, hvor jeg både har været formand og i mange år siddet i bestyrelsen, har været en kilde til landbrugsfaglig inspiration og til stadig glæde over fællesskabet i en forening, som igennem årene har vist sig i stand til at give stadig mere præcise svar på nogle af de tungeste problemer, der presser sig på med hensyn til både natur og samfund.

DSC_5796tilwebside

Jan Olesen
Dyregårdsvej 19
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 15 54 / 29 44 25 88
E-mail: janto@outlook.dk

Selvstændig landmand. Født 1963. Opvokset på et mindre kvægbrug ved Gelsted på Vestfyn. Efter at have rejst en del rundt i verden (New Zealand i 8 måneder, Norge i 1 år, Zambia i 3 måneder, Færøerne 2 x 3 måneder, Island i 1 år), overtog jeg forældrenes landbrug i 1993 og byggede straks en ny dybdestrøelsesstald til 60 jerseykøer med opdræt. Dyrker 50 hektar med majs, lucerne, korn og græs. Min kone Tatiana passer børn i den lokale børnehave. Sammen har vi to drenge, Nikolaj årgang 2003 og Alexander årgang 2005. Jeg er bekymret for strukturudviklingen i dansk landbrug, hvor landbrugene bliver stadig større. Derfor er jeg medlem i Frie Bønder.

DSC_5751tilwebside

Kristian Stokholm
Ringsebølle Kirkevej 7
Egeby
4970 Rødby Lolland
Tlf. 22 11 69 43
E-mail: stokholmkristian@yahoo.com

Jeg er årgang 1963, agronom og biavler. Jeg har arbejdet omkring 20 år forskellige steder i Afrika. Vi landbrugere er iværksættere. Landbrugets strukturudvikling i Danmark er gået gruelig gal. Ejerskabet er blevet frataget os og er koncentreret på for få hænder, hvilket har ført til usund høj gældsætning. Når andre virksomheder bliver “too big to fail” griber staten ind og bryder monopolet. Det burde også ske i landbruget. Derfor er jeg med i Frie Bønder – Levende Land.

DSC_5768tilwebside

Tonny Klinch Hansen
Gauerslund Skovvej 104
7080 Børkop
Tlf. 75 86 14 86 / 20 21 94 21
E-mail: skovdal@profibermail.dk

Jeg driver et landbrug på 20 ha. samt en forpagtning på ca.20 ha. Gitte og jeg overtog mine forældres ejendom i 1982. Kødkvæg af Hereford-racen samt frilandsgrise er basis, alt kød sælges direkte til kunder i nærområdet. Derforuden udføres maskinstationarbejde. Ejendommen er omlagt til økologi i 2015. Jeg vil bl.a. arbejde for retfærdig fordeling af tilskudsordninger, en fordeling hvor de mindre Deltids og Familie landbrug bliver tilgodeset i langt højere grad en i dag. Der kan aldrig være for mange mindre brug, derimod er loftet for stor-landbrug nået.

DSC_5745tilwebside

Anders Hedegaard
Lundergaardsvej 105B
9490 Pandrup
Tlf. 52 37 16 16
E-mail: aajs.hedegaard@gmail.com

Jeg er årgang 1973, bonde, skovdyrker og møller, og er opvokset på en slægtsgård, der gennem de seneste 40 års udvikling er blevet til en gård under gennemsnitsstørrelsen. Via denne udvikling er livet på landet samtidig forringet for både mennesker, dyr og planter ligesom diversiteten af afgrøder er blevet væsentligt reduceret. Jeg er med i Frie Bønder – Levende Land for at være med til at skubbe på en udvikling, hvor der igen kan skabes en større diversitet i landskabet til gavn for både mennesker og en natur, der er voldsomt presset.

DSC_5803tilwebside

Louise Lindbøg Hansen
Lundergaardsvej 105B
9490 Pandrup
Tlf. 41 10 66 66
E-mail: louiselindboeghansen@gmail.com

Jeg er årgang 1982, født og opvokset på landet på et nedlagt landbrug og har igennem hele mit liv haft en stor kærlighed til landlivet og naturen. Mit første bekendtskab med landbruget fik jeg gennem min bedstefars lille gård med 27 tdr. land og omkring 20 køer, og det satte sig så uudslettelige spor i min bevidsthed, at jeg allerede som barn og helt ung i stor grad tog afstand fra industrilandbruget. Nu hjælper jeg min kæreste, Anders, som også er med i bestyrelsen, med at drive hans familiegård på 60 ha med økologisk land- og skovbrug og en lille gårdmølle. Jeg er med i Frie Bønder – Levende Land, fordi jeg ønsker en omstrukturering af dansk landbrug med flere, mindre landbrug, der har større fokus på naturvenlighed, dyrevelfærd, kvalitet og godt landmandskab.

Suppleanter:

DSC_0704tilwebside.JPG

Jens Peter Olesen
Rolundvej 26
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 26 65 / 50 94 93 54
E-mail: jpolesen@gmail.com

Jeg er født og opvokset på et familielandbrug på Vestfyn, som mine forældre har drevet, og som senere er overtaget af min storebror, der også er medlem i bestyrelsen.
Er uddannet landmand fra Grindsted landbrugsskole i 2006. Har tjent på flere gårde på Fyn og i Jylland, med malkekvæg og markbrug.
I dag bor jeg i et lille hus ude på landet og arbejder til daglig som gravermedhjælper på kirkegård, og i fritiden hjælper jeg af og til min bror på hans bedrift.
Jeg går ind for bevarelse og etablering af flere mindre og alsidige landbrug.

Billede-kommer-snart-2

Alice Olsen
Maglekildevej 1, 3. tv
1853 Frederiksberg C
Tlf. 21 43 04 80
E-mail: alice@hovedlus.dk

Det sidste krigsår så jeg dagens lys. Jeg ved derfor hvad der er sket af urimelige forhold på landet siden min barndom, hvor jeg ferierede hos min landbrugsfamilie. Det var alsidig landbrugsdrift i pagt med natur og miljø og med respekt for produktionsdyrene. Jeg har set hvordan monokulturer overtager landbrugsjorden, og hvordan den biologiske forarmelse tager til. Jeg er biolog med speciale fra KVL Afd. Land- og Havebrugs Zoologi og har arbejdet som entomolog ved Statens Skadedyrlaboratorium i 17 år. Jeg har taget kurser i økologisk jordbrug, parkforvaltning, havekunstens historie samt kostrelaterede sygdomme ved KVL og Trädgårdsterapi i Alnarp, SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet). Foreningen Frie Bønder Levende Land må kunne være med til at ændre udviklingen mod en bæredygtig landbrugsproduktion. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.