Forum for Madsuverænitet

542892_1699343363697637_1633721791932540928_n

Forum for Madsuverænitet arbejder for at fremme kendskab og opbakning til madsuverænitet og de underliggende principper både i Danmark og internationalt. Netværket blev oprettet i 2015 og består udover Frie Bønder – Levende Land af Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, NOAH – Friends of the Earth Denmark, PUGAD, Frie Bønder Levende Land, Levende Hav og Permakultur Danmark. Vi lægger vægt på den europæiske og ikke mindst den danske sammenhæng, og samtidig belyser vi de forhold, der påvirker forholdene i det Globale Syd.

Madsuverænitet er kort fortalt befolkningers ret til sund og kulturelt passende mad, produceret via bæredygtige metoder, og deres ret til selv at definere deres egne fødevare- og landbrugssystemer.

Netværket har afholdt en række arrangementer og udgivet rapporten Madsuverænitet – Hvem bestemmer over vores mad? Heri undersøges, hvad madsuverænitet betyder i en dansk kontekst og hvilke forandringer, der er nødvendige for at nå derhen. Den undersøger de miljømæssige, sociale, økonomiske og politiske forhold, der kendetegner vores systemer, og hvilke forandringer der skal til for at genopbygge jorden, havene og ressourcerne, skabe miljømæssig ansvarlig produktion, opnå demokratisk adgang til og kontrol med ressourcerne, en lige global fordeling samt lokale erhverv og samfund, der trives.

Du kan læse rapporten her: Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

forside_version3-page-001

 

Du kan også følge Forum for Madsuverænitets arbejde på Facebook