Landsmøde 2023

Lørdag, den 25. februar 2023 kl. 9.30 – 16
i Rørup Borgerhus, Gelstedvej 10, 5560 Aarup, Fyn

Tilmelding findes nederst. Frist for tilmelding mandag d. 20. februar.

Program

9.30 – 10: Ankomst, kaffe og rundstykker. Programmet starter kl. 10

  • Velkomst ved formanden, valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Oplæg: Den nye CAP og ejerskab af landbrugsjord i Danmark og EU – oplæg ved Rasmus Blædel Larsen , forfatter, Ph.d. og Postdoc med et speciale om dansk landbrugslovgivning samt talsperson for Jordkoalitionen
  • Spørgsmål og debat

12-13: Frokost 

  • Formandsberetning
  • Medlemsdebat

Kl. 15: Eftermiddagskaffe

  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse
  • Valg
  • Eventuelt

Kl. 16: Tak for idag – og på gensyn!