Nyheder

Henvendelse til EU’s landbrugskommissær vedr. problematisk dansk udmøntning af CAP’en

I januar 2022 rettede Frie Bønder - Levende Land sammen med NOAH enhenvendelse til EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski.Henvendelsen angik Landbrugsministeriets brev til EU i december omDanmarks udmøntning af CAP’en for 2023-27 (Common AgriculturalPolicy, dvs. den fælles europæiske landbrugspolitik). Vi bad kommissærenom at se kritisk på 2 sider af, hvorledes Danmark vil anvende EUslandbrugsstøtte.For det første… Læs mere Henvendelse til EU’s landbrugskommissær vedr. problematisk dansk udmøntning af CAP’en

Landsmøde 2022

Bestyrelsen glæder sig til at møde medlemmerne til årets Landsmøde, som finder sted lørdag d. 26. februar i Gelsted Forsamlingshus, Kingstrupvej 146, 5591 Gelsted. Program for dagen 9.30 - 10: Ankomst, kaffe og rundstykker. Programmet starter kl. 10 Velkomst ved formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællerOplæg: Den nye generation af regenerative jordbrugere - oplæg… Læs mere Landsmøde 2022

Åbent brev til fødevareministeren

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri d. 12. november 2021Slotsholmsgade 121216 København K Kære Rasmus Prehn,Chromothripsis er ikke et ord, der ligger lige på tungen, men man bør gøre et forsøg. Det ser nemlig ud til, at chromothripsis kan gøre avanceret behandling af patienter med arvelig sygdom mere vanskelig. Det er alvorligt i sig selv,… Læs mere Åbent brev til fødevareministeren

FN’s Food Systems Summit repræsenterer et skridt tilbage i kampen for bæredygtige, demokratiske, og retfærdige madsystemer

Vores landbrugsjord og vores havmiljø er ikke i god stand. Intensiv dyrkning og brutalt fiskeri forringer frugtbarheden af jorden og af havets økosystemer og fiskebestande. Fiskekvoter og landbrugsjord ejes i dag i høj grad af store selskaber og udenlandske investorer, mens småproducenterne får stadigt sværere vilkår. Samtidig har vores produktion og forbrug af mad i… Læs mere FN’s Food Systems Summit repræsenterer et skridt tilbage i kampen for bæredygtige, demokratiske, og retfærdige madsystemer

Støtteerklæring til Stiig Markager

Pressemeddelelse København, 8. juni 2021 - Seks organisationer bakker op om professor Stiig Markager, som tirsdag morgen skal møde op i Retten i Hillerød, fordi Bæredygtigt Landbrug har anlagt en injuriesag mod ham for ellers veldokumenterede udtalelser om kvælstofudledning fra landbruget i 2019. Stiig Markager er stævnet for to forhold: At sige 1) at udledningerne af… Læs mere Støtteerklæring til Stiig Markager