Nyheder

Ny formand og bestyrelse i Frie Bønder – Levende Land

Lørdag d. 22. februar afholdte Frie Bønder – Levende Land landsmøde på Fyn. Her blev Tonny Klinch Hansen valgt som foreningens nye formand. Han afløser Hans Jørgen Nygaard, Dybvad, der efter 8 år på posten valgte at trække sig.

IMG_1981
Den nyvalgte formand Tonny Klinch Hansen (TV)  takker Hans Jørgen Nygaard for indsatsen i Frie Bønder.

Tonny Klinch Hansen driver et mindre landbrug på 20 hektar plus forpagtninger i Børkop med ammekøer samt grise på friland. Desuden driver Tonny maskinstation. Han har tidligere været næstformand i Danske Deltidslandmænd indtil denne organisation blev nedlagt. Tonny har været med i Frie Bønders bestyrelse siden 2017. 

Tonny Klinch Hansen udtaler: “En af mine største prioriteter som formand er at skabe større synlighed af Frie Bønder – Levende Land og vores visioner. Vi skal styrke formidlingen af vores holdninger, indsatser og resultater – både overfor vores medlemmer men i høj grad også overfor beslutningstagere på landbrugsområdet såvel som den øvrige befolkning. Ligeledes vil jeg have fokus på, at den politiske støtte til de store industrialiserede bedrifter i form af generøse støtteordninger ikke sker på bekostning af eller underminerer de mindre jordbrugs udviklingspotentiale. Endeligt vil jeg som formand arbejde for at små- og mellemstore jordbrug ved salg bevares og ikke opkøbes til sammenlægning med i forvejen store bedrifter. Det er i alles interesse, at de mindre jordbrug bevares – både for livet i landdistrikterne, men også for at give flere særligt yngre mennesker mulighed for at drive deres eget mindre jordbrug.”

IMG_1956
Den nye bestyrelse

Nyvalgt til bestyrelsen blev også Anne Rehder, København, og Marie Klintrup, Brokøb. Begge har siddet som observatører i bestyrelsen. Ligeledes blev Kristian Stokholm, Rødby, valgt ind i bestyrelsen. Som suppleant blev Bo Glöde, Skanderborg, valgt, mens Henning K. Kristensen, Løgstør, indtræder i bestyrelsen som observatør.

Du kan læse det fulde referat fra Landsmødet her.

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling

Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken blev i september 2019 enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordelingsprojekter, som også sigter på rent vand, natur, biodiversitet mm. I januar 2020 skrev vi et høringssvar til Landbrugsstyrelsen om dennes bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling, som er indeholdt i Finansloven for 2020. Loven og bekendtgørelsen betyder, at Staten vil finansiere de administrative omkostninger til den omfordeling af landbrugsjord, som er et led i projekterne.

I bund og grund gode tiltag og vi skrev da også, at FBLL støtter hovedtankerne bag modellen. Vores opfattelse er dog, at modellens primære formål er at hjælpe de store landmænd til at få samlet de jorde som de har afkøbt med store afstande fra hinanden. Dette understøttes af vejledningen, hvor det fremgår at finansieringen skal bruges til at forbedre bedrifternes økonomi. Læs resten “Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling”

Støtte til yngre regenerative jordbrugere

I november 2019 blev der afholdt et seminar for et nyt netværk af regenerative jordbrugere, primært yngre bønder. Frie Bønder støttede afholdelsen af seminaret via deltagelse fra bestyrelsen og et mindre støttebeløb. Det var meget positivt at se engagementet blandt de primært yngre jordbrugere, der arbejder med alsidige produktioner med et regenerativt fokus herunder market gardening, holistisk afgræsning, skovlandbrug mm. Næste seminar finder sted i Regstrup på Sjælland den 29. februar – 1. marts 2020. Du kan læse mere om det nye netværk her.

Fødevareminister: Små fødevarevirksomheder skal have færre kontrolbesøg

10537110_708252709242054_127820763992034165_n

En lille fødevarevirksomhed, der både holder høns og får, laver foder, dyrker frugt og har en lille butik eller cafe, får i dag mange kontrolbesøg, fordi kontrollen udføres af forskellige kontrollører, som hver er specialiseret inden for et bestemt område.

Dette vil fødevareministeren Mogens Jensen sammen med partierne bag Fødevareforlig 4 gøre op med. Dette skal ske ved at give mulighed for at samle kontrolbesøgene så de små fødevareproducenter ikke så ofte skal afsætte tid til myndigheders kontrolbesøg. Dermed vil der kunne vælges mellem at få længere besøg med fokus på flere emner, eller fortsat have flere kortere og mere specifikke besøg.

– Vi kommer ikke til at gå på kompromis med hverken fødevaresikkerheden eller dyrevelfærden. Men det skal være lettere at drive en mindre fødevarevirksomhed. På den måde gøder vi jorden for spændende lokale ideer, som forhåbentlig kan blomstre og skabe madglæde, oplevelser og arbejdspladser i hele Danmark, siger Mogens Jensen.

Initiativet er en del af en større småskalapakke, som skal gøre livet nemmere for de små fødevareproducenter. Fødevarestyrelsen vil også se på mulighederne for at ændre mængdegrænserne for salg af kyllinger og kaniner ved stalddørssalg.

Frie Bønder – Levende Land hilser de nye muligheder i forbindelse med kontrolbesøg velkommen:

Vi bakker ministeren op i vigtigheden af en mere fair kontrol af de små- og mellemstore alsidige landbrug, sådan at prissætningen kommer til at stå mål med omsætningen i modsætning til idag, hvor de mindste brug bidrager mest til kontrolapparatet. Vi håber, at der kommer flere lignende tiltag i forbindelse med småskalapakken”, udtaler formand Hans Jørgen Nygaard.

De nye muligheder forventes introduceret i løbet af 2020.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.