Nyheder

Frie Bønder – Levende Land: Nyhedsbrev 1 – Godt Nytår

527784_483159568418037_1504596567_n

Ny deklaration om bønder og landarbejderes rettigheder

Deklarationen om bønder og landarbejderes rettigheder blev d. 17. december 2018 vedtaget af FNs generalforsamling med 121 stemmer for og 8 imod, mens 54 afstod fra at stemme. Erklæringen vil i mange lande betyde et værdifuldt rygstød for småbønder og jordløse i deres kamp for at forbedre deres vilkår ad lovgivningens vej. På vores fællesorganisation La Via Campesinas hjemmeside kan man læse mere herom: www.viacampesina.org .
Desværre undlod Danmark at stemme, selvom landet netop efter lang tids bestræbelser har opnået sæde i Menneskerettighedsrådet, der har udformet deklarationen. En tilslutning ville have betydet moralsk forpligtelse til at sikre overenskomst og mindsteløn for mere end 10.000 udenlandske arbejdere i dansk landbrug.
Udenrigsministeriet oplyser, at Danmark mener, at ”uklarheder” i erklæringens tekst ”på sigt kan lede til en udvanding af rettigheder for oprindelige folk.” Frie Bønder har derfor gjort ministeriet opmærksom på erklæringens artikel 28, stykke 1, hvori der står, at ”intet i denne erklæring skal kunne fortolkes således, at de rettigheder, som bønder, landarbejdere og oprindelige folk har nu eller fremover måtte erhverve, formindskes, modarbejdes eller ophæves.”  På Frie Bønder – Levende Lands anmodning om at udpege de pågældende uklarheder svarede ministeriet med at henvise til sit tidligere svar. Enhedslisten tager spørgsmålet op i Folketinget.

Vi skal beholde dansk jord på danske hænder

Dansk jord på danske hænder har FBLL længe arbejdet på at sikre, men hidtil har beskeden fra skiftende regeringer været, at man ikke engang ønskede at vide, hvilke handler der blev indgået. Der er derfor positivt, at EU-landene nu er blevet enige om at fremsætte forslag til lovgivning om at screene en række sektorer og om nødvendigt blokere for fremmed – læs: kinesisk – overtagelse. Lovforslaget, som forventes vedtaget i februar eller marts 2019, omfatter også fødevareforsyning. Det er imidlertid stadig op til de enkelte medlemsstater at gennemføre screening og at træffe endelig beslutning om blokering for investeringer. FBLL vil benytte vedtagelsen af loven til igen at opfordre de danske lovgivere til at tage spørgsmålet alvorligt og indføre en effektiv overvågning.

Det lokale demokrati er udfordret

Lokalt demokrati står det efter nedlæggelsen af sogneråd og amter samt statens stramme styring af kommunerne skralt til med. Nu planlægger regeringen og dens støtteparti at nedlægge også regionerne.  Det har FBLL intet at indvende imod, hvis man vel at mærke i stedet for de planlagte ”Sundhedsfællesskaber” genopretter amterne i ny og styrket skikkelse.

Trist kåring til “Årets Ord”

Hvidvask blev af Dansk Sprognævn og P1-programmet ‘Klog på Sprog’ kåret som Årets Ord. I juryen sidder ud over fagfolk også Alex Ahrendtsen (Dansk Folkeparti) og Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten), så kåringen har i høj grad en politisk side. FBLL hilser ordet – men ikke dets indhold – velkomment og benytter samtidig lejligheden til at pege på, at dets nære slægtning Grønvask fortjener nok så megen opmærksomhed.

Statshusmandsloven fylder rundt

Statshusmandsloven af 1919 fylder rundt i det nye år, og det samme gør lensafløsningen. Denne lovgivning satte endeligt punktum for feudalismen i Danmark, og den lagde samtidig grunden til det samarbejde mellem bønder og arbejdere, som er baggrunden for velfærdsstaten. Frie Bønder – Levende land vil gøre sit til, at jubilæet fejres på behørig vis.

Årsmåde i Frie Bønder – Levende Land 2019

Landsmødet afholder Frie Bønder – Levende land i år lørdag d. 23. februar i Rørup Borgerhus. Ekstern oplægsholder bliver Søren Møller, tidligere formand for DGI og nuværende formand for Realdania-initiativet Collective Impact – Det åbne land som dobbelt ressource, der ifølge interessenterne skal munde ud i en jordreform, som vil ”blive den største reform siden landboreformerne for 200 år siden, og vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.” Det bliver spændende at se, hvad man kan blive enig med Frie Bønder om.

Bestyrelsen ønsker godt nytår!