Nyheder

Alvorlige mangler i EU-kommissionens Farm to Fork strategi

I maj 2020 udgav EU-kommissionen strategien ‘Farm to Fork’ (Fra gård til gaffel), hvis sigte er en mere bæredygtig fødevareproduktion. Strategien indeholder en række gode forslag som eksempelvis øgning af økologisk landbrug, reduktion af overgødskning og bedre dyrevelfærd. Men på trods af de gode takter, så er der også alvorlig mangler i strategien. 

Læs resten “Alvorlige mangler i EU-kommissionens Farm to Fork strategi”

Svinesektorens udledninger af drivhusgasser

DSC_5761tilwebsideAf Ole Færgeman, medlem af bestyrelsen

I et indlæg i Altinget Fødevarer viser FBLL, at tal fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og tal fra World Resources Institute (WRI) tilsammen betyder, at den danske svinesektor udleder 26,5 millioner tons drivhusgasser om året. Det er to en halv gange så meget drivhusgas, som Landbrugsstyrelsen regner med, at hele landbruget udleder, og FBLLs indlæg burde derfor få regeringen til revidere sin måde at beregne landets drivhusgasudledninger på. Både regeringen og L&F har imidlertid efterhånden brugt meget lavere estimater (50 millioner tons fra hele Danmark, heraf ca. 10 millioner fra landbruget) så mange gange, at det kan være vanskeligt at indrømme behovet for en revision.

Læs resten “Svinesektorens udledninger af drivhusgasser”

Beregninger af landbrugets drivhusgasudledning trænger til revision

nature farmer dutch hd wallpaper

Frie Bønder – Levende Land kommenterer i et indlæg på altinget.dk på en nyligt offentliggjort

analyse fra World Resources Institut, hvori dansk landbrugs klimaeffektivitet sammenlignes med andre regioner og specifikke lande. Som det påpeges i indlægget rummer analysen både gode og dårlige nyheder for det danske landbrugs påstand om at være et af verdens mest klimaeffektive. Hvilket bør foranledige en revision af den måde landets drivhusgasudledninger beregnes på.

Læs hele indlægget her.

 

 

 

La Via Campesina Europe, Young Friends of the Earth Europe og ASEED Europe lancerer ungdommens manifest for madsuverænitet

I anledning af Grundlovsdag, har La Via Campesina Europe, Young Friends of the Earth Europe og ASEED Europe sammen lanceret et manifest, hvori de stiller en række krav om tiltag som understøtter madsuverænitet. Manifestet er et formuleret på tværs af en række europæiske lande og stiller skarpt på bl.a. lovgivning, forbrugere, produktionsmetoder, uddannelse og afsætning.

Instagram_Danish3-03 kopiFrie Bønder har været involveret i samarbejdet, da bestyrelsesmedlem Marie Klintrup deltog i et fælles seminar på Cypern i sommeren 2019, hvor grundstenene til manifestet blev lagt. Her repræsenterede hun sammen med unge fra småbonde-organisationer i henholdsvis Schweiz, Holland og Norge La Via Campesina og småskala-jordbrugernes perspektiv.

“Det har været et enormt opløftende samarbejde at være en del af. Ungdomsorganisationernes viden og engagement har givet en fornemmelse af, at en ny generation har fået øjnene op for de problematiske globale systemer, som ligger bag maden på vores tallerken. Og at der er så bred enighed om at at der er brug for et nyt fødevaresystem, som hviler på principperne bag madsuverænitet, peger meget positivt fremad.”

Manifestet kan læses her og er sendt til alle partier og ungdomspartier i Danmark og de øvrige EU-lande samt til alle EU-parlamentsmedlemmer.

(Foto: NOAH)

Tag Jorden tilbage – en stemme til kvindelige jordbrugere

Frie Bønder har deltaget i et samarbejde med miljøorganisationen NOAH om kvinder i landbruget i Ghana og Danmark. Og vi er stolte af nu at kunne præsentere temahjemmesiden “Tag Jorden tilbage“.jord

Hjemmesiden er spækket med artikler og podcast, der giver en stemme til kvindelige småskalabønder i Ghana og Danmark. Læs og hør deres individuelle historier og bud på visionære løsninger for fremtidens landbrug.

Materialet er lavet på baggrund af Natalia Lehrmanns og Emmeline Werners fra NOAHs rejse til Ghana, den ghanesiske bondeleder Gladys Serwach Adusahs besøg i Danmark, samtaler med kvindelige jordbrugere på smålandbrug i Danmark, herunder flere medlemmer af Frie Bønder, samt en stribe besøg på landbrugsskoler. Materialet er omfattende, og hvad angår den ghanesiske side af sagen, til tider rystende.

Oplev også plakatudstillingen om kvinderne og deres kampe. Udstillingen har indtil nu været at finde på UNION i København og rykker inden længe til Godsbanen i Aarhus.

Besøg hjemmesiden