Nyheder

Carbon farming, EU og fifleri med tal

Af Ole Færgeman, næstformand Sammen med den europæiske organisering af La Via Campesina ECVC og en række andre små-bonde organisationer har FBLL underskrevet en udtalelse om EU Kommissionens udspil til Parlamentet og Ministerrådet om en lov til certificering af metoder til bekæmpelse af klimaforandringer. Forslaget angår dels fjernelse af kuldioxid fra røg og luft, dels… Læs mere Carbon farming, EU og fifleri med tal

Henvendelse til EU’s landbrugskommissær vedr. problematisk dansk udmøntning af CAP’en

I januar 2022 rettede Frie Bønder - Levende Land sammen med NOAH enhenvendelse til EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski.Henvendelsen angik Landbrugsministeriets brev til EU i december omDanmarks udmøntning af CAP’en for 2023-27 (Common AgriculturalPolicy, dvs. den fælles europæiske landbrugspolitik). Vi bad kommissærenom at se kritisk på 2 sider af, hvorledes Danmark vil anvende EUslandbrugsstøtte.For det første… Læs mere Henvendelse til EU’s landbrugskommissær vedr. problematisk dansk udmøntning af CAP’en

Landsmøde 2022

Bestyrelsen glæder sig til at møde medlemmerne til årets Landsmøde, som finder sted lørdag d. 26. februar i Gelsted Forsamlingshus, Kingstrupvej 146, 5591 Gelsted. Program for dagen 9.30 - 10: Ankomst, kaffe og rundstykker. Programmet starter kl. 10 Velkomst ved formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællerOplæg: Den nye generation af regenerative jordbrugere - oplæg… Læs mere Landsmøde 2022

Åbent brev til fødevareministeren

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri d. 12. november 2021Slotsholmsgade 121216 København K Kære Rasmus Prehn,Chromothripsis er ikke et ord, der ligger lige på tungen, men man bør gøre et forsøg. Det ser nemlig ud til, at chromothripsis kan gøre avanceret behandling af patienter med arvelig sygdom mere vanskelig. Det er alvorligt i sig selv,… Læs mere Åbent brev til fødevareministeren