Nyheder

GMO og nye genetiske teknikker skal fortsat reguleres

Frie Bønder – Levende Land er medunderskriver på et fællesbrev til næstformanden i EU Kommissionen Frans Timmermanns. Sammen med en række NGO’er og kritiske videnscentre opfordrer vi i brevet til, at man fastholder EU rettens afgørelse om fortsat at regulere GMO og udviklingen af nye genetiske teknikker som CRISPR.

I fællesbrevet gives udtryk for mange af de bekymringer, som vi har i forhold til, at EU potentielt kunne vælge at undtage de nye genetiske teknikker fra det Europæiske GMO Direktiv. I praksis ville det betyde, at det kunne blive muligt at anvende de nye genetiske teknikker i vores landbrug som non-GMO-metoder. 

Du kan læse den fulde udgave af fællesbrevet i dansk oversættelse her.

Landsmøde afholdes d. 29. maj 2021

Landsmødet 2021 er grundet covid-19 blevet udskudt, men vi er nu klar med ny dato, hvor vi forhåbentligt kan mødes i foreningen. 

IMG_1938

Hvis gældende retningslinjer og restriktioner tillader det, afholder vi Landsmøde 2021 lørdag d. 29. maj. Vi vender tilbage med flere informationer, når vi kommer lidt tættere på.

Vi krydser alt hvad vi har for, at vi kan gennemføre til den tid og vi er i fuld gang med planlægningen. Vi kan allerede nu afsløre at årets oplægsholder er Rasmus Willig, landbrugsdebattør og forperson for foreningen Andelsgårde. Foreningen har som formål at købe den danske landbrugsjord tilbage og dens første gård ligger i Melby i Nordsjælland og forpagtes af Nanna og Christopher, som driver en regenerativ grøntsagsproduktion med lokal afsætning. Du kan læse mere om Andelsgårde her

På Landsmødet skal der også blive vælges nye medlemmer til bestyrelsen og vi vil hermed gerne opfordre alle medlemmer til at overveje om det kunne være noget for jer. Det er en unik mulighed for at sætte sig i styrerummet for vores forening, som er Danmarks eneste uafhængige forening for de mindre og alsidige jordbrug. Vi vil i den forbindelse også gerne minde om, at stemmeret er betinget af betaling af kontingent og opfordre til at få indbetalt kontingentet for 2021, hvis ikke allerede gjort. Er du tvivl om hvordan, kan du læse her.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på fbll@outlook.dk eller vores formand Tonny på skovdal@profibermail.dk

Vi glæder os til forhåbentligt at kunne møde jer alle til maj!

 

Nej tak til den kommende handelsaftale mellem EU og MERCOSUR-landene

Frie Bønder med-underskriver på et åbent brev til medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Sammen med os står 19 grønne organisationer og 13 forskere bag brevet under overskriften “Danmark bør ikke acceptere en handelsaftale som indebærer afskovning og krænkelser af menneskerettigheder”. Den kommende handelsaftale mellem EU og MERCOSUR-landene vil i følge flere studier og vurderinger vil føre til øget import af blandt andet oksekød, soja og ethanol, som vil medføre mere skovrydning og øgede CO2-udledninger, samt true oprindelige folk, der lever i og af naturen, ved at sætte deres landområder under voldsomt pres. Derfor bør der lægges pres på den danske regering og EU ift. ikke at godkende det nuværende udkast til en aftale.

Hele brevet kan læses her

Politiken: “Forskere og ngo’er: Sig nej, Danmark, ellers får vi mere af det her i Amazonas”

Underskriftindsamlinger:

DANMARK: SIG NEJ TIL HANDELSAFTALEN MED BRASILIEN!

Stop Skovbrandene: Kræv at Danmark siger fra overfor afskovning og MERCOSUR-handelsaftalen

Det Fælles Bedste: Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste

Vi befinder os i en ’planetær nødstilstand’ sagde klimaforskerne ved COP25 i 2019. Vi er på vej ind i en klimakrise, der truer vores fremtid og menneskehedens eksistens på kloden inden for få årtier.  Den er begyndt at vise sig.

Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus rummer 100 sider med ’løsninger’ og konkrete handlemuligheder inden for samfundets vigtigste sektorer.  For det er her, der skal ske de store ændringer, og her vi skal omstille alt, massivt og omgående, hvis vi vil have en chance.

Det gælder Energi / Byggeri / Transport / Landbrug / Industri / Borgernes individuelle forbrug og livsstil /Det Offentliges forbrug / Naturen og Biodiversiteten.

I de første 40 sider giver et kort overblik: Hvor galt står det til, og hvorfor taler vi om en global ’Klimakrise’? Derefter gennemgår vi en konkret klimaplan, nemlig planen fra Aarhus, den 2. største kommune i Danmark. Det gør vi fordi alle kommuner skal lave klimaplaner, og de kan spille en stor rolle for hele klimaindsatsen.

Aarhus kommune siger, at planen – som man kalder for ”måske verdens mest ambitiøse klimaplan” – vil nå en 100% CO2 reduktion til 2030.  Vores analyse er, at kommunen ikke har en kinamands chance for at nå nuludledning i 2030. Tværtimod vil udledningernes af drivhusgas formentlig stige en smule det næste tiår. Og altså forværre klimakrisen (note).

Det er en katastrofe. Og det er set med vore øjne mildt sagt en vildledning af borgerne, at man fastholder, at denne plan fører til nuludledning om blot 10 år, og at det er en utrolig ambitiøs plan. Og det er katastrofalt hvis alle kommuner – og så mænd også regeringen – foretager sådanne vildledninger.

Vi er på vej til at overskride afgørende tipping points
FN’s klimapanel har givet os en deadline: Vi har et tiår til at omstille alt i og reducere udledningerne til 50%, i de rige lande betydeligt mere. Hvis det ikke lykkes vil vi overskride Jordens 15 Tipping Points, dvs. de store økosystemer som afgør livet på kloden. 

Når disse Tipping Points overskrides overtager Planeten selv den videre proces, hvorved vi mister mulighederne for at styre udviklingen. Det vil have enorme følger for befolkninger, byer og landbrug, for verdenshandlen, produktion og levevilkår. Det vil skabe klimaflygtninge, sult og konflikter af dimensioner, vi aldrig før har set.

Derfor har vi lavet denne alternative klimaplan
For vi skal handle, og det skal være nu. Hvis ikke politikerne vil, så må borgerne handle selv. Som en borgerbevægelse der simpelthen sætter omstillingen i gang selv. Vores klimaplan er for kommuner, men den kan sagtens også bruges i forhold til Danmark som helhed, på nationalt plan.

Velkommen til den nye minister!

Frie Bønder byder den nye minister for landbrug, fødevarer og fiskeri velkommen! Nedenstående brev blev sendt til ministeren d. 6. december.

Kære Rasmus Prehn,

Velkommen i den varme stol. Frie Bønder Levende Land vil gerne ønske dig tillykke som ny Minister for landbrug, fødevarer og fiskeri. Vi er den lille forening af husmænd, som i 2003 valgte at stå udenfor det, som nu hedder Landbrug & Fødevarer.

Vi har udtrykt for vores delvise forståelse af myndighedernes håndtering af minksagen (https://landbrugsavisen.dk/avis/hvor-meget-skal-danskerne-betale-minkskandalen), og vi vil især meget gerne bidrage til diskussionen om udmøntning af den nye fælleseuropæiske landbrugspolitik, dvs. en diskussion af den danske nationale strategi for næste CAP periode, som på EU niveau stort set nu er forhandlet færdig.

Ministerrådet og Parlamentet ser imidlertid ud til at have underkendt de endda ikke særligt høje ambitioner for natur og klima, som lå i Kommissionens udspil fra 2018 og i Ursula von der Leyens stort anlagte grønne principprogram, European Green Deal og de to underprogrammer om biodiversitet (EU Biodiversity Strategy) og fødevarer (Farm to Fork).

Danske og europæiske miljøorganisationer har eksempelvis påpeget, at Ministerrådets forslag om, at øremærke 20% af hektarstøtten til grønne tiltag (eco-schemes) faktisk er en reduktion af de 30%, som er øremærket under den nuværende ordning. Og ingen af EUs tre instanser har turdet røre ved den enorme husdyrproduktion, som er hovedkilden til landbrugets store udledning af drivhusgas, et emne vi fornylig har drøftet med Mogens Jensen og Dan Jørgensen (https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/aktoerer-inddrag-landbrugets-faktiske-udledninger-af-drivhusgasser-i-klimaforhandlinger).

Et enkelt lyspunkt for både store og små landmænd er, at Parlamentet, i kraft af parlamentsmedlem Asger Christensens indsats, støtter Økologisk Landsforenings bruttoarealmodel, som tillader landmanden at prioritere træer og anden natur i marken uden at miste støtten.

Men ellers er det småt med støtten til de små. Ganske vist er der fortsat mulighed for omfordeling af hektarstøtten fra store til små landbrug, men både Parlament og Ministerråd har ønsket, at denne ordning fortsat er frivillig. I Danmark afviste Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i 2016 således et forslag fra Frie Bønder Levende Land om, at han burde benytte sin ret til at meddele Kommissionen, at Danmark ville omfordele en del af den direkte støtte til små landmænd.

Den nye minister (2. fra venstre) på landbrugsbesøg. Foto: Twitter @RasmusPrehn

Og ganske vist er der fortsat mulighed for at lægge et loft over støtten til de meget store landbrug, men om Danmark vælger den mulighed til er også usandsynligt. Indtil videre har ejerne af de store landbrug stort set afgjort hvilke synspunkter, Axelborgs lobbyister skal fremme på Christiansborg, for nu at sige det som det er.

En vigtig side af den nye CAP er imidlertid, at den nærmere udmøntning af landbrugspolitikken lægges ud til medlemsstaterne. De skal som bekendt hver især udarbejde nationale strategier for deres version af den fælleseuropæiske landbrugspolitik.

Hvis ikke resultatet af de mange års forhandlinger skal være business-as-usual, hvor de store agroindustrielle interesser trumfer alle andre hensyn, bør vi i Danmark være villige til at drøfte, hvorledes vi udnytter en fortsat god mulighed for at omstille landbruget til godt landmandsskab, til liv i de danske landdistrikter og til et seriøst dansk bidrag til løsning af planetens enorme klimaudfordringer.

Frie Bønder – Levende Land vil meget gerne bidrage til den diskussion.

Med venlig hilsen,

Tonny Klinch Hansen

Formand, FBLL