Hvem er Frie Bønder?

En interesseorganisation

Vi taler de små og naturvenlige landbrugs sag, og vi arbejder for tættere relationer imellem land og by. Vi mener at en lang række af tidens tunge samfundsproblemer kan løses igennem en genbefolkning af landdistrikterne og en genopretning af forholdet til naturen. Frie Bønder – Levende Land blev stiftet i 2003 og ser sig selv som de rette arvtagere efter husmandsforeningerne. Frie Bønder mener, at problemer med miljø, biodiversitet, klima, energi, befolkningsfordeling, arbejdsløshed samt fysisk og psykisk sundhed kan løses ved en radikalt ny landbrugspolitik med en ny strukturudvikling, hvor ejendomsretten spredes på langt flere hænder.

Et fagligt netværk

Frie Bønder er ikke blot en forening, men også et stærkt netværk, som yder hjælp til selvhjælp medlemmerne i mellem. Desuden kan vi henvise til enkelte private rådgivere.

Endelig formidler vi viden om landbrugsforhold til vores støttemedlemmer og andre interesserede i byerne.

Internationalt samarbejde

Frie Bønder – Levende Land er medlem af den internationale småbonde- og landarbejderorganisation Via Campesina, der har op imod 300 millioner medlemmer i mere end 70 lande. Som en del af europæisk Via Campesina får vi støtte fra bevægelsens regionale hovedkontor i Bruxelles. Også på nordisk plan indgår vi i et samarbejde med tilsvarende organisationer i Sverige, Norge og Finland.

2 slags landbrug

Situationen er i dag den historisk set enestående, at vi i Danmark har to slags landbrug: Et industrielt storlandbrug, der er moralsk, økologisk og økonomisk bankerot på trods af massiv statslig støtte – og et smålandbrug, som er visionært og bæredygtigt i dette ords sande betydning, men som modarbejdes af såvel lovgivning som administration.
De mindre landbrug har ganske vist en fordel i, dels at de ikke har investeret over evne i jord og produktionsanlæg, dels at de ofte kan få mere for deres produkter, fordi de er fremstillet med håndværksmæssig omhu og dermed slet og ret er mere værd. Men for at kunne råbe politikerne og befolkningsflertallet op, har vi brug for din støtte. Meld dig ind, og vær med til at føre landet tilbage til fremtiden!

Vores mål er bl.a.:

– De små og mellemstore landbrug skal udgøre grundstammen i landbrugsproduktionen.
– Alle som ønsker det skal sikres mulighed for at leve af at drive landbrug.
– Landbrugets økonomiske problemer skal løses ved, at industrielt storlandbrug afløses af håndværksmæssigt drevne, mindre brug.
– Multifunktionelle, bæredygtige og økologiske smålandbrug skal fremmes ved tilpasning af tilskud, afgifter og kontrol.
– Landskaber og biodiversitet skal genskabes igennem træplantning og ekstensive driftsformer på udkantsarealer.
– Landbrug skal drives med, og ikke imod naturen. GMO-afgrøder skal forbydes og brugen af miljø- og sundhedsskadelig kemi standses.
– Husdyr, planter, jord og økosystemer skal behandles med omsorg og respekt.
Landbrugere og forbrugere skal lokalt selv bestemme, hvad de dyrker og spiser.
Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at drive landbrug.
– Verdens bønder skal samarbejde og støtte hinanden i kampen for rimelige levevilkår og imod unfair konkurrence.

cropped-527784_483159568418037_1504596567_n1.jpeg