Penge og politisk indflydelse

NOAH har sammen med Global Aktion og Frie Bønder – Levende Land udgivet en rapport om den manglende gennemsigtighed og regulering af lobbyisme i det politiske rum i Danmark. Der er en enorm ubalance mellem erhvervslivets og civilsamfundets adgang til beslutningstagerne. En problematik som vi gang på gang oplever inden for landbruget.

forside rapport lobby

Der er ikke langt imellem, at danske medier kan afsløre en ny sag, hvor aktører fra det private erhvervsliv har købt sig til indflydelse på politiske beslutninger, bestilt forskning, eller hvor en højtstående politiker er sprunget direkte fra sin stilling i offentlig tjeneste og ind i en ny position som lobbyist i det private erhvervsliv. Gang på gang forarges offentligheden, men samtalen går sjældent videre. Men de enkeltstående sager, der kommer frem i medierne, er blot symptomer på et system, der er præget af ugennemsigtighed og manglende regulering.

Modsat flere andre EU-lande, har Danmark ingen lovgivning i forhold til lobbyregistre, svingdørsansættelser eller åbne kalendere. Ingen ved, hvem en minister, et folketingsmedlem eller en embedsmand mødes med eller om hvad. Den nye offentlighedslov gjorde det kun sværere at opnå indsigt i dette, og det er et demokratisk problem. Samtidig er den danske befolknings tillid til politikerne rekordlav og under valget 2019 viste en undersøgelse, at kun hver anden dansker stoler på Folketinget.

Rapporten ser manglen på gennemsigtighed og de mange politikere, der går gennem svingdøren som medvirkende til dette.

Læs rapporten her: Penge og politisk indflydelse – en rapport om erhvervslivets skjulte magt i dansk politik