Ny beskatning af landejendomme tager livet ud af landdistrikterne

Frie Bønder – Levende Land mener, at det nye ejendomsskattesystem vil bidrage direkte til at tage livet ud af landet og understøtte den udvikling, som gør landdistrikter til industridistrikter.

Det vil fremme centralisering af jordejerskab hos få store landmænd og kapitalfonde, hvormed den lokale forankring forsvinder og der mistes demokratisk kontrol over den jord, som er nøglen til at løse naturkrise, klimakrise og sikre fødevareforsyning. Det vil betyde, at de små landbrug uddør som erhverv. Det vil i fremtiden blive umuligt for unge jordbrugere med drømme om at dyrke jorden regenerativt og drive naturpleje at erhverve sig små landbrug. Læs mere om vores holdning og arbejde med den nye beskatning her.

Om Frie Bønder – Levende Land

Vi er foreningen for de mindre og naturvenlige jordbrug. Vores vision er et naturvenligt landbrug med større mangfoldighed og højere madkvalitet.

Vores mål:

  • Små- og mellemstore landbrug drevet med godt håndværk og en sund økonomi skal udgøre grundstammen i dansk landbrugsproduktion og afløse det store industrilandbrug
  • Alsidighed, klimavenlighed, bæredygtighed og økologi skal fremmes ved tilpasning af tilskud, afgifter og kontrol
  • Livsbetingelserne for beboere i landdistrikterne skal forbedres og husdyr, planter, jord og økosystemer skal behandles med omsorg og respekt
  • Landskaber og biodiversitet skal genskabes med levende hegn og træer og ekstensive driftsformer. Der skal arbejdes med og ikke mod naturen, uden brug af GMO-afgrøder og sundhedsskadelig kemi
  • Landbruget skal bidrage til at standse klimaforandringerne
  • Der skal være rimelige vilkår, fair konkurrence og ligestilling i landbruget over hele verden
  • Alle, som ønsker det, skal sikres mulighed for at leve af at drive landbrug