Velkommen

Vi er foreningen for de mindre og naturvenlige landbrug. Vores vision er et naturvenligt landbrug med større mangfoldighed og højere madkvalitet.

Vores mål:

  • Små- og mellemstore landbrug drevet med godt håndværk og en sund økonomi skal udgøre grundstammen i dansk landbrugsproduktion og afløse det store industrilandbrug
  • Alsidighed, klimavenlighed, bæredygtighed og økologi skal fremmes ved tilpasning af tilskud, afgifter og kontrol
  • Livsbetingelserne for beboere i landdistrikterne skal forbedres og husdyr, planter, jord og økosystemer skal behandles med omsorg og respekt
  • Landskaber og biodiversitet skal genskabes med levende hegn og træer og ekstensive driftsformer. Der skal arbejdes med og ikke mod naturen, uden brug af GMO-afgrøder og sundhedsskadelig kemi
  • Landbruget skal bidrage til at standse klimaforandringerne
  • Der skal være rimelige vilkår, fair konkurrence og ligestilling i landbruget over hele verden
  • Alle, som ønsker det, skal sikres mulighed for at leve af at drive landbrug