Ny beskatning af landejendomme tager livet ud af landdistrikterne

31. marts offentliggjorde Vurderingsstyrelsen sit nye styringssignal, som udgør kriterierne for, hvornår en ejendom på landet skal kategoriseres som ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller erhvervsejendom. Dette betyder en omkategorisering af op til 25.000 landejendomme til ejerbolig. Dette nye ejendomsskattegrundlag er en økonomisk bombe under de mennesker som er – eller i fremtiden gerne vil være – bosat i landdistrikterne. Konsekvenserne for den enkelte jordbruger er én sag, som kan være nok så beklagelig. Men konsekvenserne rækker langt videre end privatøkonomierne hos mennesker bosat i landdistrikterne.

Det nye ejendomsskattesystem vil bidrage direkte til at tage livet ud af landet og understøtte den udvikling, som gør landdistrikter til industridistrikter. Det vil fremme centralisering af jordejerskab hos få store landmænd og kapitalfonde, hvormed den lokale forankring forsvinder og der mistes demokratisk kontrol over den jord, som er nøglen til at løse naturkrise, klimakrise og sikre fødevareforsyning. Det vil betyde, at de små landbrug uddør som erhverv. Det vil i fremtiden blive umuligt for unge jordbrugere med drømme om at dyrke jorden regenerativt og drive naturpleje at erhverve sig små landbrug. Alt dette kan umuligt have været hensigten med omkategoriseringerne?

Mere industri, færre mennesker og mindre natur

Med den nye beskatning vil det blive for dyrt for almindelige mennesker at eje mindre landbrugsbedrifter og deres eneste mulighed kan blive at sælge jorden fra. Det mest sandsynlige (og måske endda eneste) scenarie vil være, at jorden opkøbes af den nærmeste industribedrift. Hermed opsluges agerlandets få naturlommer af de industrielle monokulturelle ørkener, som i forvejen dominerer Danmarks areal og er den direkte årsag til den natur- og biodiversitetskrise, som vi befinder os i.

De bedrifter, som er af en størrelse og karakter, som almindelige mennesker har råd til at eje, vil altså forsvinde. Dette betyder, at de unikke muligheder for at dyrke jorden, holde dyr og bo i naturen, som de mindre bedrifter ellers giver, forsvinder. Hermed mistes et af landdistrikternes helt store trækplastre, når det kommer til at tiltrække nye borgere. Ligesom flere af økonomiske årsager kan blive nødsaget til at sælge og dermed forlade landdistrikterne til fordel for byen. Sagen spiller derfor direkte ind i spørgsmålet om landdistriktsudvikling og vilkårene i yderområderne, som står højt på den politiske dagsorden. Hvad skal udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelser hjælpe, hvis man gør det økonomisk umuligt at bo i den type bolig, som netop er unikke for landdistrikterne? Hvem gider at bo i landdistrikter, som er drænet for det liv, der gør landet et godt sted at bo? Det er ikke de store monokulturlandbrug, der trækker folk på landet. Det er gårdbutikker, naturområder, dyr på marken og lokale fællesskaber.

Frie Bønder arbejder på sagen – også i fællesskab med andre aktører

Vi er i øjeblikket i gang med at kigge ind i processen omkring tilblivelsen af styringssignalet. Vi kigger ind i problemer vedr. retssikkerheden for de mennesker, hvis ejendom vil blive individuelt vurderet. Her er vi bekymrede over retningslinjernes elasticitet, som skaber usikkerhed omkring vurderinger og afgørelser og gør borgere sårbare overfor vilkårlige afgørelser. Herudover har vi fokus på den åbenlyse konflikt med den nye fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP), som bl.a. har som ambition at understøtte de mindre jordbrug i EU. En ambition, som gang på gang er blevet modarbejdet og udvandet af de danske myndigheder og politikere. Vi er i dialog med European Coordination La Via Campesina og vil henvende os direkte til EUs Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski vedrørende den kritiske udvikling.

Henover påsken er der foregået en større mobilisering af borgere og organisationer, som Frie Bønder deltager i, bidrager til og fortsat vil være en del af. Her er bl.a. oprettet en Facebook-gruppe under navnet ‘Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug’. I gruppen deles bl.a. viden (og frustrationer) om situationen.

Ejer du mellem 2 og 15 hektar – hold øje med din e-boks!

12. april begynder Vurderingsstyrelsen at sende breve ud med forslag til afgørelse af, om mellem 20.000 og 25.000 ejendomme fremover skal være i kategorien landbrugsejendom, eller om der er tale om et hus på landet. Vi opfordrer jordbrugere med bedrifter på op til 15 hektar til at holde øje med deres e-boks, da fristen for at gøre indsigelse imod den nye vurdering er 15 dage.

Facebook-gruppen ‘Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug’ https://www.facebook.com/groups/2213904782130831

Styresignal – fastlæggelse af praksis vedr. juridisk kategorisering (SKAT): https://skat.dk/data.aspx?oid=2383552

https://landbrugsavisen.dk/sk%C3%A6bnetime-tusindvis-af-sm%C3%A5-landejendomme-efter-p%C3%A5ske-lander-de-f%C3%B8rste-breve-fra-vurderingsstyrelsen

https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/aegtepar-frygter-at-blive-tvunget-til-at-saelge-nye-regler-kan-tidoble-deres-ejendomsskat?fbclid=IwAR0quhIu048AmRlS_JOaxSQbgoGt4YTJKe6uGS2jDsMpRngZn3ateFg0EzE

https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/erik-frygter-at-miste-sit-hjem-nye-vurderinger-kan-goere-livet-paa-landet-dyrt?fbclid=IwAR1ODXwf_XaZDC3fNFkKGQg-166nFM3DV155tL84foZOdfnpRQ1JK2zAE9Y

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s