Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling

Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken blev i september 2019 enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordelingsprojekter, som også sigter på rent vand, natur, biodiversitet mm. I januar 2020 skrev vi et høringssvar til Landbrugsstyrelsen om dennes bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling, som er indeholdt i Finansloven for 2020. Loven og bekendtgørelsen betyder, at Staten vil finansiere de administrative omkostninger til den omfordeling af landbrugsjord, som er et led i projekterne.

I bund og grund gode tiltag og vi skrev da også, at FBLL støtter hovedtankerne bag modellen. Vores opfattelse er dog, at modellens primære formål er at hjælpe de store landmænd til at få samlet de jorde som de har afkøbt med store afstande fra hinanden. Dette understøttes af vejledningen, hvor det fremgår at finansieringen skal bruges til at forbedre bedrifternes økonomi.Vi havde nemlig hæftet os ved, at kun projekter, som indebar arrondering af mellem 100 og 1000 hektar ville kunne komme i betragtning. Dermed ville de mindre bedrifter i høj grad blive forbigået som mulige deltagere i projekterne.

Vi foreslog derfor Landbrugsstyrelsen, at bekendtgørelsen burde ændres således, at projekter, som indebar arrondering af mellem 10 og 1000 hektar skulle kunne støttes. Vi begrundede vores ændringsforslag med, at bekendtgørelsens nuværende formulering selektivt vil hjælpe meget store landbrug.

Når dette forhold kan være forbigået de fleste læsere kan det skyldes, at størrelserne af danske landbrugsbedrifter ikke er normalfordelte. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er ca. 70 ha, men den mediane bedriftstørrelse er kun ca. 30 ha. Af seneste relevante tal fra Statistikbanken.dk (se tabel) ses det således, at mere end halvdelen af Danmarks 34.114 landbrugsbedrifter med dyrket areal, nemlig 17.132 bedrifter, er på under 30 ha.

Selv hvis ejerne af 6 bedrifter af medianstørrelse eksempelvis skulle ønske af bytte hele halvdelen af deres jorde, ville projektet alligevel være for lille til at komme i betragtning, hvis den nuværende formulering anvendes i den endelige udformning af Bekendtgørelsen og styrelsens vejledning.

Vi tilføjede, at vi vanskeligt kunne forestille os, at statsmidler til forbedring af bedrifternes økonomi alene skulle tilgå et mindre antal store landbrug og helt forbigå det store antal mindre bedrifter i Danmark.

Læs mere om Regeringens planer for mulitfunktionel jordfordeling her.

Af Ole Færgeman, Henrik Kuske Schou og Hans Jørgen Nygaard januar 2020

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s