Frie Bønder bakker op om et stop for Baltic Pipe gasrørledningen

Borgerforslaget ”Annullér beslutningen om at anlægge gasrørledningen Baltic Pipe” er igangsat med henblik på at samle underskrifter for at et flertal i Folketinget pålægger klima-, energi og forsyningsministeren straks at annullere beslutningen om anlæggelse af gasrørledningen Baltic Pipe fra norske gasfelter tværs gennem Danmark til Polen.

Udover det åbenlyst forkerte i at tillade og investere massivt i ny fossil-infrastruktur, som går direkte imod Klimaloven og de danske forpligtelser overfor internationale klimamål, mener vi også at det skaber en lang række problemer for de lodsejere, som skal lægge jord til nedgravningen af gasledningen.

Vi anerkender den forudgående dialog som har været med lodsejerne langs g76271209_118358966283852_5824174999988076544_nasrørledningen og de tiltag der er taget for at imødekomme de negative konsekvenser som særligt gravearbejdet vil have. Vi mener dog ikke at disse tiltag og muligheder for erstatning er tilstrækkelige til at forhindre de langsigtede konsekvenser for lodsejerne.

For det første vil der være afgrødetab det år, hvor gravearbejdet finder sted, da dette typisk vil finde sted i vækstsæsonen. Dernæst vil denne type gravearbejde ofte medføre en opblanding af muldjord og råjord. Denne opblanding gør jorden svær hvis ikke umulig at dyrke i de efterfølgende år. Vi er skeptiske overfor hvorvidt den udfærdigede plan for at holde de to typer jordtyper adskilt, reelt vil blive prioriteret og håndhævet af en entreprenør med en tidsfrist at overholde.

Det samme gør sig gældende med de mange dræn, der ligger i jorden. Disse dræn er selv på højereliggende arealer helt afgørende for at jorden kan dyrkes – det skal vi blot se på februars regnmængde for at kunne konstatere. Det vil være svært at undgå overgravninger af dræn under arbejdet, og det vil give vandlidende marker, hvis de ikke reetableres korrekt bagefter.

Selvom der afsat penge til både afgrødeerstatning og erstatning for markskade, vil de ikke kunne dække de problemer som lodsejerne skal slås med i årene efter.

Derfor bakker Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land op om borgerforslaget og opfordrer alle til at underskrive digitalt her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s