Velkommen til den nye minister!

Frie Bønder byder den nye minister for landbrug, fødevarer og fiskeri velkommen! Nedenstående brev blev sendt til ministeren d. 6. december.

Kære Rasmus Prehn,

Velkommen i den varme stol. Frie Bønder Levende Land vil gerne ønske dig tillykke som ny Minister for landbrug, fødevarer og fiskeri. Vi er den lille forening af husmænd, som i 2003 valgte at stå udenfor det, som nu hedder Landbrug & Fødevarer.

Vi har udtrykt for vores delvise forståelse af myndighedernes håndtering af minksagen (https://landbrugsavisen.dk/avis/hvor-meget-skal-danskerne-betale-minkskandalen), og vi vil især meget gerne bidrage til diskussionen om udmøntning af den nye fælleseuropæiske landbrugspolitik, dvs. en diskussion af den danske nationale strategi for næste CAP periode, som på EU niveau stort set nu er forhandlet færdig.

Ministerrådet og Parlamentet ser imidlertid ud til at have underkendt de endda ikke særligt høje ambitioner for natur og klima, som lå i Kommissionens udspil fra 2018 og i Ursula von der Leyens stort anlagte grønne principprogram, European Green Deal og de to underprogrammer om biodiversitet (EU Biodiversity Strategy) og fødevarer (Farm to Fork).

Danske og europæiske miljøorganisationer har eksempelvis påpeget, at Ministerrådets forslag om, at øremærke 20% af hektarstøtten til grønne tiltag (eco-schemes) faktisk er en reduktion af de 30%, som er øremærket under den nuværende ordning. Og ingen af EUs tre instanser har turdet røre ved den enorme husdyrproduktion, som er hovedkilden til landbrugets store udledning af drivhusgas, et emne vi fornylig har drøftet med Mogens Jensen og Dan Jørgensen (https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/aktoerer-inddrag-landbrugets-faktiske-udledninger-af-drivhusgasser-i-klimaforhandlinger).

Et enkelt lyspunkt for både store og små landmænd er, at Parlamentet, i kraft af parlamentsmedlem Asger Christensens indsats, støtter Økologisk Landsforenings bruttoarealmodel, som tillader landmanden at prioritere træer og anden natur i marken uden at miste støtten.

Men ellers er det småt med støtten til de små. Ganske vist er der fortsat mulighed for omfordeling af hektarstøtten fra store til små landbrug, men både Parlament og Ministerråd har ønsket, at denne ordning fortsat er frivillig. I Danmark afviste Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i 2016 således et forslag fra Frie Bønder Levende Land om, at han burde benytte sin ret til at meddele Kommissionen, at Danmark ville omfordele en del af den direkte støtte til små landmænd.

Den nye minister (2. fra venstre) på landbrugsbesøg. Foto: Twitter @RasmusPrehn

Og ganske vist er der fortsat mulighed for at lægge et loft over støtten til de meget store landbrug, men om Danmark vælger den mulighed til er også usandsynligt. Indtil videre har ejerne af de store landbrug stort set afgjort hvilke synspunkter, Axelborgs lobbyister skal fremme på Christiansborg, for nu at sige det som det er.

En vigtig side af den nye CAP er imidlertid, at den nærmere udmøntning af landbrugspolitikken lægges ud til medlemsstaterne. De skal som bekendt hver især udarbejde nationale strategier for deres version af den fælleseuropæiske landbrugspolitik.

Hvis ikke resultatet af de mange års forhandlinger skal være business-as-usual, hvor de store agroindustrielle interesser trumfer alle andre hensyn, bør vi i Danmark være villige til at drøfte, hvorledes vi udnytter en fortsat god mulighed for at omstille landbruget til godt landmandsskab, til liv i de danske landdistrikter og til et seriøst dansk bidrag til løsning af planetens enorme klimaudfordringer.

Frie Bønder – Levende Land vil meget gerne bidrage til den diskussion.

Med venlig hilsen,

Tonny Klinch Hansen

Formand, FBLL

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s