Støtteerklæring til Stiig Markager

Pressemeddelelse

København, 8. juni 2021 – Seks organisationer bakker op om professor Stiig Markager, som tirsdag morgen skal møde op i Retten i Hillerød, fordi Bæredygtigt Landbrug har anlagt en injuriesag mod ham for ellers veldokumenterede udtalelser om kvælstofudledning fra landbruget i 2019.

Stiig Markager er stævnet for to forhold: At sige 1) at udledningerne af kvælstof fra landbruget har været stigende siden 2010 med 700 tons om året og 2) at ca. 40 % af det kvælstof, som tilføres markerne, ender ude i miljøet. 

Begge udsagn er der forskningsmæssigt belæg for, og der er ingen tvivl om, at det industrielle landbrugs store udledninger af kvælstof påvirker vandmiljø, biodiversitet og klima i voldsom negativ retning.

NOAH, Frie Bønder – Levende Land, Global Aktion, Dansk Vegetarisk Forening, Den Grønne Studenterbevægelse og Greenpeace står derfor bag Stiig Markager i dette søgsmål og bakker op om hans ret til at ytre sig frit som forsker, hvilket han i øvrigt gør med stor saglighed.

De seks organisationer skriver i en fælles støttemeddelelse:

– Det er forkasteligt, at en af landbrugets store lobbyorganisationer på denne måde forsøger at lukke munden på en forsker og skræmme ham fra at deltage i den offentlige debat. Hvis vi skal i mål med en grøn omstilling af landbruget, kan det ikke nytte, at debatten domineres og dikteres af særlige interessegrupper med mange ressourcer.

Tonny Klinch Hansen, formand for Frie Bønder – Levende Land, foreningen for de mindre og naturvenlige landbrug, udtaler:

– Frie Bønder – Levende Land tager skarpt afstand fra Bæredygtigt Landbrugs påstand om, at Bæredygtigt Landbrug repræsenterer dansk landbrug. Det gør Bæredygtigt Landbrug heldigvis ikke. Vi er enige med Stiig Markagers kollegaer i, at stævningen af Markager formentlig har til formål at skræmme universiteternes forskere fra offentligt at diskutere deres forskning, medmindre den støtter erhvervslivets eller andre magtfulde aktørers interesser. Et sådant misbrug af retssystemet betegnes ‘Strategic Lawsuit against Public Participation’ (SLAPP). I sin afgørelse vil Retten i Hillerød forhåbentlig gøre det klart, at sager af denne art mod journalister og forskere, i dette tilfælde Bæredygtigt Landbrugs stævning af Stiig Markager, ikke hører hjemme i dansk ret.

Bente Hessellund Andersen, ansvarlig for NOAHs arbejde med jordbrugets klimapåvirkning, udtaler: 

– Stiig Markager har påpeget, at man sagtens kan få det til at se ud som om, det går den rigtige vej, hvis man tager udgangspunkt i 1990 før gennemførelsen af en række vandmiljøplaner. Hvis man derimod tager udgangspunkt i 2011, hvor kvælstofudledningerne var mindst, viser det sig, at udledningerne er steget støt siden. Med vandmiljøplanerne blev der gennemført en gradvis nedsættelse af de tilladte normer for tilførsel af kvælstof til afgrøderne, og det havde den positive effekt, at der var mindre overskydende kvælstof, der endte i vandmiljøet og naturen. De sidste 10 år er den positive udvikling vendt, og undervejs er det igen blevet tilladt at tilføre mere kvælstof til afgrøderne. I denne retssag ser vi en stor lobbyorganisation forsøge at true en forsker, der gennemhuller fortællingen om, at landbruget har stået for store reduktioner i udledningen af kvælstof. 

Helene Meden Hansen, landbrugspolitisk rådgiver for Greenpeace, udtaler: 

– Vi kan ikke lade dele af landbrugserhvervet true sig til tavshed på bekostning af naturen og miljøet i vores farvande. Overalt i Danmark gisper vores fjorde og indre farvande under landbrugets massive kvælstofudledninger. Flere steder er havbunden helt død. Stævningen af Stiig Markager er en del af en meget bekymrende tendens, der foregår i USA og hele Europa, hvor erhvervsinteresser bruger retssager strategisk til at forsøge at lukke munden på kritiske journalister, forskere og miljøorganisationer.    

For yderligere information kontakt:
NOAH: Bente Hessellund – bente@noah.dk, 29294527
Frie Bønder – Levende Land: Formand Tonny Klinch Hansen – skovdal@profibermail.dk, 75861486
Greenpeace: Helene Meden Hansen – helene.hansen@greenpeace.org, 28340854

organisationer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s