Henvendelse til EU’s landbrugskommissær vedr. problematisk dansk udmøntning af CAP’en

I januar 2022 rettede Frie Bønder – Levende Land sammen med NOAH en
henvendelse til EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski.
Henvendelsen angik Landbrugsministeriets brev til EU i december om
Danmarks udmøntning af CAP’en for 2023-27 (Common Agricultural
Policy, dvs. den fælles europæiske landbrugspolitik). Vi bad kommissæren
om at se kritisk på 2 sider af, hvorledes Danmark vil anvende EUs
landbrugsstøtte.
For det første burde han se på, at Danmark har besluttet ikke at anvende
den ellers obligatoriske omfordeling af 10% af den såkaldt direkte støtte
(hektarstøtten) fra store til små landbrug under henvisning til andre former
for støtte til små landmænd, som ministeriet havde formuleret i uklare
vendinger.
For det andet bad vi om at se kritisk på Danmarks tilgang til beskyttelse af
landbrugsjord. Som eksempel bad vi ham om at se på det indlysende
problematiske i Danmarks beslutning om at lade ”afgrødediversificering”
træde i stedet for sædskifte. Afgrødediversificering er dybest set en pseudoløsning, når det kommer til beskyttelse af kvaliteten af landbrugsjord, da det udelukkende betyder at en mindre landmand have mindst 2 og en stor landmand 3 forskellige afgrøder på sin bedrift – men samme stykke jord kan dyrkes med samme afgrøde år efter år. Afgrødediversificering hjælper således ikke på jordkvaliteten i modsætning til en praksis med sædskifte. Vi bad ham også om at se på, at Danmark vil tillade pløjning så længe det årlige jordtab ikke overstiger 11 tons per hektar, selvom årlige tab på 1,4 tons per hektar er tærsklen for irreversibelt jordtab og 11 tons dermed langt over det vi mener bør være acceptabelt.

For en ordens skyld gjorde vi ham opmærksom på, at hverken FBLL eller
NOAH havde haft mulighed for at kommentere disse problemer under den
formelle høringsfase i oktober sidste år. Det var fordi de pågældende
problemer først fremgik af ministeriets endelige skrivelse til EU, som var
stærkt præget af de kommentarer, som ministeriet havde modtaget fra
Landbrug & Fødevarer under høringsfasen. Det mener vi udgør et demokratisk problem for denne type høringsprocesser.
D. 17. marts modtog vi et venligt brev fra landbrugskommissæren (som i
øvrigt er de små landbrug venligt stemt), hvori han blot gentog for os de
regler, som man i EU og i EUs medlemsstater skal følge under
forhandlinger om alle disse ting. Vi takkede pænt for svaret. Du kan læse begge breve via nedenstående links

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s