Carbon farming, EU og fifleri med tal


Af Ole Færgeman, næstformand

Sammen med den europæiske organisering af La Via Campesina ECVC og en række andre små-bonde organisationer har FBLL underskrevet en udtalelse om EU Kommissionens udspil til Parlamentet og Ministerrådet om en lov til certificering af metoder til bekæmpelse af klimaforandringer. Forslaget angår dels fjernelse af kuldioxid fra røg og luft, dels lagring af kulstof i landbrugsjord og skov – også kendt som carbon farming.

Carbon farming udgør potentielt kun en midlertidig lagring af kulstof

Både fjernelse og lagring af kulstof er teoretisk set gode ideer, men Kommissionen vil tillade modregning (”off-setting”). Ifølge Kommissionen skal vi udbasunere det, vi gør med højre hånd, så vi i stilhed kan glemme hvad vi gør med venstre i en slags nulsumsspil. Fjerner vi med højre et kilo kulstof fra skorstensrøg, eller lagrer landmanden med højre hånd et kilo kulstof i landbrugsjorden, skal den fossile brændstofindustri (og alle vi andre) med venstre kunne udlede et kilo kulstof til atmosfæren. Det ene skal opveje det andet, så skaden teoretisk set er nul. Ideen sælges under navnet ”net zero” (netto nul). 

Men så enkelt er det ikke. De forskellige metoder til fjernelse af kulstof, i form af kuldioxid, fra skorstensrøgeller endda direkte fra luften, er slet ikke udviklet dertil, at de kan fjerne så meget kulstof, at det batter. Og selvom lagring af kulstof i landbrugsjord er godt landmandsskab, kan sådan lagring være midlertidig. Jordens kulstofforbindelser kan være flygtige, jorden kan pløjes eller drænes igen, osv. Derimod vil det kulstof, som vi eksempelvis udleder til atmosfæren i form af kuldioxid, blive der i al den tid, som betyder noget for vores børnebørn og deres børnebørn i en stedse varmere verden. 

Dårligt nyt for en ny generation af jordbrugere

Særligt vigtigt for FBLL er problemerne med den finansielle model, der nu forbindes med lagring af kulstof i landbrugsjord. Det skal, bl.a. i følge Kommissionen, være en god forretning for landmanden (carbon farming as a business model). Det kan umiddelbart lyde tiltalende, men det indebærer selvsagt stigende jordpriser, flere institutionelle investorer i landbrugsjord, og endnu større vanskeligheder for, at unge landmænd kan købe sig en bedrift.

FBLL mener derfor, at EU Kommissionen, og den danske stat, skal holde sig for god til den slags fifleri med tal for kvoter, modregning, kulstofneutralitet, osv, osv. Som vi skriver i udtalelsen:

Getting to Real Zero and staying below 1.5 °C of warming requires rejecting any European Commission proposal for certifying carbon removal offsets in a failed carbon market. It requires halting emissions and restoring ecosystems now.

 I stedet skal EU og Danmark vedtage love, som afvikler vores afhængighed af fossile brændsler, uanset løfter om teknologiske landvindinger engang i fremtiden (bioenergy carbon capture and storage, direct carbon capture, osv.) og uanset hvorledes landmænd passer på deres jorde. Udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser skal ganske enkelt være så tæt på nul som muligt. Uden modregning, talfifleri og andre julelege. Ideen kaldes ”real zero,” dvs. et reelt nul. “Real zero” er ærlig snak. Det er ”net zero” ikke.

Læs hele udtalelsen her.

Læs mere om Carbon Farming her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s