Åbent brev til medlemmer af Folketinget vedr. om-kategorisering af landejendomme

Kære medlem af Folketinget

    Vi skal hermed venligt henlede opmærksomheden på en politisk sag, som lige nu er under hastig
udvikling, og som dit parti nødvendigvis må forholde sig til. Det drejer sig om konsekvenserne af de ca.
21000 skift af skattemæssig status mellem ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller
erhvervsejendom, som Vurderingsstyrelsen i uge 15 har meddelt de berørte ejere. Afgørelserne er sket på
baggrund af en særdeles overraskende administrativ udmøntning af Ejendomsvurderingsloven (EVL) af
2017, på baggrund af lov om fremskyndelse af omvurderinger af d. 28-03 og styresignal af d. 31-03 2023.
   Kort sagt er der ikke sket en simpel, mindre omkategorisering af et begrænset antal lyst- og
hesteejendomme til boliger. Derimod er mange tusind mindre landbrug på fra 5 til 15 ha i skattemæssig og
dermed snart også i øvrig henseende blevet nedlagt. Mange af de berørte kan se frem til at skulle vælge
mellem en mangedoblet ejendomsskat og en overgangsordning, der fratager dem ethvert råderum, og
mange risikerer derfor økonomisk ruin. Reaktionen har været ganske voldsom: På få dage er en Facebook-
gruppe for de ramte vokset til 12.000 medlemmer, nye foreninger er under dannelse og andre, som
Økologisk Landsforening og Frie Bønder – Levende Land er i bevægelse med henvendelser til politikere og
EU, og med en ret omfattende presseomtale.
   Nu kunne man måske spørge, om dit parti overhovedet skal bekymre sig om dette lag af ”småborgere” på
landet. Her vil vi dog ubetinget mene, at det er nødvendigt, af en række grunde, som:

 • Alle partier, bortset fra EL, stemte for loven i 2017, men under forventning om en anden fortolkning af
  lovens bemærkninger, end den nu foreliggende – og loven i 2023 blev vedtaget som en ren formalitet.
 • De små landbrug drives typisk på en alsidig måde, og har bevisligt større biodiversitet. Dette går tabt, når
  ejendommene nu likvideres, og jorden sælges til industriel produktion.
 • Mange af de små landbrug drives i dag af idealistiske unge, der udvikler regenerative og andre nye,
  lovende driftsformer, inddragelse af kunder og lokalsamfund i gårdenes liv, mv. Hvis dette går tabt,
  udslettes vækstlaget for vigtige dele af fremtidens landbrug.
 • Hvis de små brug forsvinder, bliver landdistrikterne endnu mere affolkede og Danmark endnu skævere.
 • De små brug udgør det mest oplagte potentiale for udvikling i landdistrikterne. De fleste af indehaverne
  her er ikke blot bønder, men husmænd, der også er beskæftiget andetsteds.
 • Udmøntningen af loven rummer eklatante brud på retsstatslige principper: Der gives kun 14 dage til at
  påklage afgørelsen, de sidst tilkomne ejere kan ikke engang komme under overgangsordning, og
  principperne for afgørelserne er uklare og i flere henseender rent ud absurde. (Se styresignalet)
 • EVLs implementering vil markant skærpe uretfærdigheden med hensyn til beskatning: De, som har meget jord, skal betale langt mindre pr. arealenhed end de, der kun har lidt. Ingen af Folketingets partier kan med åbne øjne acceptere et sådant brud på princippet om lighed for loven.

Vi bistår gerne med yderligere oplysninger og relevante oplysninger og ikke mindst vil vi anbefale at besøge Facebook-gruppen ‘Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug’

Kontakt:

Formand: Tonny Klinch Hansen skovdal@profibermail.dk tlf.: 20219421
Næstformand: Ole Færgeman, olefaergeman@gmail.com tlf.: 75279072
Bestyrelsesmedlem: Ole Kjærulff Davidsen, olekdavidsen@gmail.com tlf.: 26849090

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s