Politisk status vedr. om-kategorisering af landejendomme

Af Ole Davidsen, bestyrelsesmedlem

Der er nu gået godt to dage, siden Frie Bønder – Levende Land sendte et brev (vedlagt) til samtlige medlemmer af Folketinget med orientering om de potentielt meget alvorlige konsekvenser af den igangværende implementering af ejendomsværdilovens bestemmelser om om-kategorisering af ejendomme i landzone.

Vi kan nu gøre status over de indkomne svar fra en længere række af politikere: Fra Danmarksdemokraterne er de mest positive tilkendegivelser kommet, og også Enhedslisten, Alternative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige bakker os tilsyneladende entydigt op. Også fra Moderaterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti er der kommet positive meldinger. Derimod har vi ikke hørt fra Liberal Alliance, Det radikale Venstre eller Socialdemokraterne. Repræsentanter fra nogle af de partier, som stod bag lovens vedtagelse i 2017, lovede forleden, at sagen snarest ville blive taget op til kritisk revision. Det samme udtalte fungerende økonomiminister Stephanie Lohse (V) Imidlertid kunne man i går i pressen læse, at mødet ”blev en fuser”:

Socialdemokraternes skatteordfører Anders Kronborg citeres i den forbindelse for at have udtalt, at ”Det var i bund og grund bare et orienterings- og statusmøde.”, og ”Vi kiggede hinanden i øjnene, og vi står ved den aftale, vi har lavet. Processen kører videre. Der er ikke noget i implementeringen, der kan komme som en overraskelse.” Det er altså fortsat stejlt op ad bakke for os mht. Christiansborg. Man kan dog konstatere sprækker i regeringens formationer. Antagelig vil man på et tidspunkt føle sig tvunget til mindre justeringer, f.eks. forlængede frister eller blot tilsagn om en lempeligere administrativ håndtering. Vi vil så blive mødt med erklæringer om, at man har strakt sig langt, og at vi nu må acceptere, hvad et næsten enigt Folketing har bestemt. Demokratiet har talt, mindretallet er blevet hørt, og nu må det indordne sig.

Til dette er at sige, at en række indicier tyder på, at nogle af de centrale aktører hele tiden har vidst, hvad der skulle ske, mens en længere række af politikere har ladet sig manipulere af bl.a. daværende skatteminister Karsten Lauritzens bagatellisering af lovens konsekvenser (Se eksempelvis). Det er ingen formildende omstændighed, at et flertal af folketingets medlemmer lader sig løbe om hjørner med af en lille gruppe centralt placerede politikere, embedsmænd og lobbyister. Nu er chancen der til at gøre skaden god igen – så meget desto mere, som de allerfleste af de involverede dengang nu er ude af billedet og beklæder andre poster – som K. Lauritzen der har passeret svingdøren og i dag er direktør i lobby-organisationen DI.

Med hensyn til den øjeblikkelige strategi kan jeg kun indtrængende opfordre til, at man fortsætter med at lægge maksimalt pres på, ved fortsat at oplyse om de faktiske, omfattende misforhold – i medierne og ved at inddrage andre nye alliancepartnere, såsom fagforeninger, NGO-er, kirken og lokale folkevalgte. Kun meget få – men meget rige – aktører har – når alt kommer til alt – interesse i, at de tilbageblevne danske husmænd forsvinder.

På lidt længere sigt får vi forhåbentlig indflydelse på kommende ændringer af selve ejendomsvurderingslovens tekst, bemærkningerne til den – der vel at mærke er bindende, skatteministeriets interne retningslinjer (styresignalet) eller blot administrationen af lov og regler. Vi kommer til at diskutere, hvad vi vil stille os tilfredse med, og her er jeg tilbøjelig til at mene, at mindre end en ændring af loven ikke er godt nok, for jordarealer skal udtrykkeligt beskattes i overensstemmelse med deres brug, og ekstensivt/alsidigt/naturnært landbrug er også landbrug. Imidlertid vil vi i FBLL de nærmeste dage gennemanalysere lovteksten og herefter vende tilbage med en mere præcis tilkendegivelse. Under alle omstændigheder er det en glæde og et lovende fremtidsperspektiv, at så mange har vist sig at have fælles interesser og har kunnet skride til fælles handling. Det skal vi fortsætte med!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s