HVIS DU ER I TVIVL – SÅ GØR INDSIGELSE!

Af Ole Davidsen, bestyrelsesmedlem

Har du fået brev fra Vurderingsstyrelsen?

HVIS DU ER I TVIVL – SÅ GØR INDSIGELSE!

Fristen for at erklære sig uenig i vurderingsstyrelsens forslag til klassificering af mindre ejendomme på landet nærmer sig. De fleste har nok stillet sig to spørgsmål i den forbindelse: Hvad er mest rimeligt?  Og: Hvad er det i min egen interesse at gøre?
Til det første lægger myndighederne op til, at det skal afgøres, om hvilket ”moment”, der vejer tungest, typisk ”boligmomentet” eller ”landbrugsmomentet”. Men hvad ordet ”moment” egentlig betyder, og om det overhovedet giver mening at sammenligne de to størrelsers ”vægt” med henblik på at afgøre skattetryk på landbrugsjord, er højst tvivlsomt. Det samme er kriterierne for at foretage afvejningen, såsom at ekstensiv og alsidig drift vejer mindre end intensiv og ensidig. Der er altså ingen god grund til at acceptere vurderingsstyrelsens præmisser. Landbrugsjord er landbrugsjord og skal beskattes som sådan. Derfor: Hvis dit landbrug er blevet klassificeret som andet, så gør indsigelse!

Men er det nu også i min egen interesse at gøre indsigelse? Her skal man huske, at man stadig kan komme på overgangsordning, hvis man har gjort indsigelse, og at vi ikke ved, om den administrative praksis ændres under indtryk af den voksende modstand imod ejendomsvurderingsloven og den måde, den administreres på. Et stort antal indsigelser vil i sig selv udgøre et pres. Man kan have sine grunde, f.eks. hensyn til ejendomsavancebeskatning, men man skal altså være meget sikker på, at man ikke ønsker sin ejendom betragtet som landbrug, for ikke at foretage sig noget. Husk, at ved ikke at svare erklærer du dig enig med Vurderingsstyrelsen. Derfor: Gør indsigelse!

Vi anbefaler desuden, at man protesterer imod den korte svarfrist, og at man søger aktindsigt. På Facebookgrupperne ”Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug” og ”Landbrugsret” findes gode vejledninger til, hvordan en indsigelse kan formuleres. 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s