Frie Bønder – Levende Land Årsmøde 2018

I 2018 afholdtes Årsmødet i Rørup Borgerhus. Trods flere sygdomsramte var der mødt ca. 25 medlemmer op til mødet, som blev indledt med et foredrag om landbrugsstrukturens udvikling i Danmark af cand. oecon. og ph.d. Jan Holm Ingemann fra Aalborg Universitet. Foredraget blev opfulgt af en spændende debat og derefter det ordinære årsmøde, hvor Hans Jørgen Nygaard blev genvalgt som formand. Til bestyrelsen blev Jan Olesen og Anders Hedegaard ligeledes genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Lone Vitus, som desværre måtte trække sig pga. travlhed sidste år, blev Louise Hansen valgt.